IRPC ร่วมกับ BFPL เปิดให้บริการคลังน้ำมันที่ อ.บางปะอิน

- Advertisment-

IRPC ร่วมกับ BFPL เปิดให้บริการคลังน้ำมันที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมรองรับความต้องการ ใช้พลังงานของภาคการขนส่งและคมนาคมลูกค้าภาคกลางและภาคเหนือ ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 คุณวนิดา อุทัยสมนภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมกับ คุณนิพนธ์ เลิศทัศนีย์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จำกัด หรือ BFPL ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการคลังน้ำมันแห่งใหม่ที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นคลังน้ำมันลำดับที่ 7 ของ IRPC ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมขนส่ง และเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายน้ำมันรองรับความต้องการใช้พลังงานในภาคกลางและภาคเหนือ ผ่านระบบการขนส่งทางท่อความยาว รวม 99 กิโลเมตร ที่ผ่านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีความปลอดภัยสูง โดยการขนส่งทางท่อทำให้สามารถควบคุมเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ลดการใช้เชื้อเพลิง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งด้วยยานพาหนะ ซึ่งระบบการขนส่งทางท่อนอกจากจะช่วยลดปัญหาโลกร้อนแล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน และเสริมสร้างเสถียรภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย

Advertisment

- Advertisment -.