IRPC ร่วมกับ 3 บริษัทชั้นนำ เพิ่มทุน VISUP นำงานวิจัยสู่ตลาดเชิงพาณิชย์

- Advertisment-

IRPC ร่วมกับ 3 บริษัทชั้นนำ เพิ่มทุน VISUP นำงานวิจัยสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ต่อยอดธุรกิจ New s-curve ด้านเทคโนโลยีเชิงลึก (Deeptech)

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดย นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ท็อป เวนเจอร์ส จำกัด และบริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด ประกาศร่วมทุนในบริษัท วิสอัพ จำกัด (VISUP) เพื่อสนับสนุนการลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และนำงานวิจัยไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์


VISUP ก่อตั้งโดยสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เป็นหน่วยงานด้านการบ่มเพาะและลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น ด้านธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึก (Deeptech startup) ด้วยพันธกิจในการลงทุนและผลักดันงานวิจัยเชิงลึกจากมหาวิทยาลัยให้ออกสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ได้ เน้นเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีพลังงาน ปัจจุบัน VISUP ได้จัดตั้งวิสาหกิจ 3 บริษัทจากงานวิจัยเชิงลึกด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และวัสดุขั้นสูง และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการบ่มเพาะอีกหลายโครงการ
การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้ IRPC ได้เข้าสู่ระบบนิเวศของ Startup (Startup Ecosystem) เพื่อเชื่อมต่อไปสู่ ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีเชิงลึก (Deeptech) และลงทุนใน Deeptech Startup ที่มีศักยภาพ เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ New s-curve ของ IRPC สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ “สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงานเพื่อชีวิตที่ลงตัว”

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.