IRPC ร่วมกับ รพ.จุฬาฯ เดินหน้าโครงการ From Wastes to Walk เก็บรวบรวมชิ้นส่วนพลาสติกพีพี นำกลับเข้าระบบรีไซเคิล

- Advertisment-

คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และทีมบริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการสัมพันธ์ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC มอบถังพลาสติกขนาด 240 ลิตร ให้หน่วยกายอุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ. วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ พญ.สิรินดา ธาวนพงษ์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นผู้แทนรับมอบ ภายใต้โครงการ From Wastes to Walk สำหรับใช้เก็บรวบรวมชิ้นส่วนพลาสติกพีพี (Polypropylene) ที่เหลือจากการผลิตกายอุปกรณ์ โดย IRPC จะนำกลับมาเข้าระบบรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นเม็ดพลาสติกพีพีชนิดรีไซเคิล และส่งให้ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ผลิตเป็นแผ่นพลาสติกรีไซเคิลและนำส่งกลับไปให้แผนกกายอุปกรณ์ นำไปใช้ผลิตอุปกรณ์เสริมร่างกายให้แก่ผู้ป่วยและคนพิการต่อไป

“IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”

Advertisment

- Advertisment -.