IRPC รุดหน้าโครงการ “เปลี่ยน เพื่อ ปัน” เดินสายมอบชุด PPE

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอภิชิต วงษ์พานิช รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารและพนักงาน สายงานปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมี ร่วมทำกิจกรรม “เปลี่ยน เพื่อ ปัน” โดยได้มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ หรือ PPE และแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ให้กับโรงพยาบาลระยอง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยมี นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ นายแพทย์วิชาญ โชคเรืองสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร โรงพยาบาลระยอง เป็นผู้รับมอบ

และก่อนหน้านี้ สำนักกิจการองค์กรร่วมกับสำนักตรวจสอบภายใน ไออาร์พีซี ได้ส่งมอบน้ำส้มคั้นสดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ที่เสียสละในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ได้มีกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป โดยมี นายศิรสิทธิ์ แดงสด รองผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์

โครงการ IRPC “เปลี่ยน เพื่อ ปัน รวมพลังน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” ได้ เปลี่ยน งบประมาณการเลี้ยงฉลองในโอกาสประสบความสำเร็จจากผลประกอบการไตรมาส 1/2564 มาเป็น ปัน พลังน้ำใจของพวกเรา จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ อาหาร และน้ำดื่ม มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และพี่น้องชาวไทย สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย

- Advertisment -

Advertisment