- Advertisment-

IRPC รีแบรนดิ้ง “POLIMAXX” สะท้อนความทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นใจกับพันธมิตรคู่ค้า ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและอนาคต

โดยงาน “POLIMAXX: Grow to Greater Make Greater Things Together” จัดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพันธมิตรที่เป็นคู่ค้าของIRPC ได้เข้าใจถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของของโลกที่กำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เรียกว่า VUCA ซึ่งประกอบด้วย Volatility คือ ความไม่แน่นอน Uncertainty คือความไม่มั่นใจ Complexity คือความซับซ้อน และ Ambiguity คือความคลุมเครือ ที่ภาคธุรกิจจะต้องมองให้เห็นถึงโอกาสและปรับตัวให้อยู่รอด โดย นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC ซึ่งบรรยายในหัวข้อ “ไออาร์พีซี สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว” และร่วมเสวนาในหัวข้อ “นวัตกรรมกับโลกใหม่ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีบนความท้าทายในเศรษฐกิจปี 2566” ร่วมกับนายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัย และที่ปรึกษาการลงทุนธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ได้อธิบายถึงเป้าหมายของการรีแบรนด์ดิ้ง “POLIMAXX”ว่าเป็นไปเพื่อให้ IRPC และพันธมิตรคู่ค้าที่จะจับมือไปด้วยกันอย่างใกล้ชิดได้มีที่ยืนทางการค้าในเวทีโลก

โดยทิศทางของโลกมุ่งเน้นเรื่องของความเป็นกลางทางคาร์บอน ( Carbon Neutrality​ )​ภายในปี 2050 และ การปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์หรือZero Carbon ในปี 2065 และนายกรัฐมนตรี​ไทยได้ไปประกาศเจตจำนงบนเวที COP26 ว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนเวลาดังกล่าว ในขณะที่ IRPC ประกาศเป้าหมายที่จะทำให้เร็วขึ้น 5 ปี คือ การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ในปี 2060

- Advertisment -
กฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC

“ต้นทุนที่เราจะไม่ทำตามข้อตกลงจะแพงกว่าต้นทุนของการปฏิบัติตาม เพราะหลายๆประเทศในยุโรปจะมีมาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ที่จะมีการเก็บภาษีกับสินค้าที่มีการปล่อยคาร์บอน หรือ carbon tax ดังนั้น IRPC เราจึงต้องปรับตัว โดยสินค้าภายใต้แบรนด์ POLIMAXX จะสะท้อนถึงความทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงมือผู้บริโภคและเชิญชวนพันธมิตรคู่ค้าของเราให้ปรับตัวไปด้วยกัน” นายกฤษณ์ กล่าวบรรยายเนื้อหาบางตอนบนเวที

สำหรับสินค้าภายใต้แบรนด์ POLIMAXX ที่มีการปรับโลโก้และแพคเกจจิ้งใหม่ที่นำมาแสดงในงานด้วย เช่น PP Meltblown ซึ่งเป็นนวัตกรรมเม็ดพลาสติก PP เกรดพิเศษปราศจากสารทาเลต (Phthalate Free) ที่ส่งผลต่อฮอร์โมนและการระคายเคือง สำหรับใช้งานกลุ่มผลิตภัณฑ์ Hygiene & Healthcare ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตชั้นกรองหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุดกาวน์ และแผ่นกรองอากาศ PP Random OB FREE นวัตกรรมเม็ดพลาสติกที่ปราศจากสารเรืองแสง (Optical Brightener) ทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยจากสารที่อาจปนเปื้อนมาในกล่องอาหาร

PP for Automotive สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีความแข็งแรง ทนทาน ยืดหยุ่นสูงและน้ำหนักเบา

Bio-Composite ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการนำวัสดุธรรมชาติที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรม แปรรูปไม้ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมสิ่งตีพิมพ์ มาผสมกับเม็ดพลาสติก PP ใช้สร้างสรรค์ชิ้นงานได้หลากหลาย เช่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น Recycled Product พลาสติกที่ผ่านกระบวนการ Post-Consumer Recycled (PCR) และPost-Industry Recycled (PIR) ตอบโจทย์ Circular Economy และแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในงานดังกล่าว IRPC ยังได้เปิดตัว Mascot ในชื่อว่า “MAXXI” ตัวแทนของนักประดิษฐ์ที่จะสร้างสรรค์ทำให้ทุกจินตนาการกลายเป็นจริงได้ พร้อมออกผจญภัยในโลกปิโตรเคมี เพื่อค้นหานวัตกรรมที่ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น

“MAXXI”

Advertisment