IRPC รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ตอกย้ำการรับผิดชอบต่อสังคม

- Advertisment-

IRPC รับรางวัลองค์กรโปร่งใส จาก ป.ป.ช. ตอกย้ำการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2561 จาก พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 (NACC Integrity Awards 2018) แสดงให้เห็นว่า IRPC ได้ดำเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนให้ IRPC ก้าวสู่บริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของเอเชียอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมา IRPC ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี คือ ปี 2559 และ 2560 พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องนนทบุรี1 สำนักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี

Advertisment