IRPC ผนึก วช. และ ม.เกษตรฯ ร่วมสร้างระบบแก้ปัญหาขยะพลาสติกแบบเบ็ดเสร็จ

- Advertisment-

ไออาร์พีซี จับมือสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศความร่วมมือเป็นต้นแบบสร้างระบบรับรอง Zero Plastic Waste พาสังคมปลอดขยะพลาสติก ตั้งเป้าขยายความร่วมมือสู่ผู้ผลิตรายอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกตลอด Supply Chain

นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ ไออาร์พีซี เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อร่วมกันบริหารจัดการขยะพลาสติกจากแหล่งกำเนิด โดยไม่ปล่อยให้มี Waste Polymer หรือ ของเสียออกจากกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก ตามโมเดล ECO Solution ของบริษัทฯ ด้วยการบริหารจัดการทั้งห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติก (Closed Loop) ซึ่งหมายถึง กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี มีประสิทธิภาพ ไม่ทำให้ขยะพลาสติกที่เกิดจากกระบวนการผลิตออกนอกระบบไปเป็นภาระแก่ชุมชนและสังคม

นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ ไออาร์พีซี (ที่ 3 จากซ้าย)

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังได้นำระบบ Big Data สร้างเป็นฐานข้อมูล Plastic Waste Platform เพื่อรวบรวมขยะพลาสติกจากแหล่งผลิตแต่ละโรงงานทั้งของไออาร์พีซี และลูกค้า ทำให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายขึ้น และการบริหารจัดการขยะพลาสติกมีประสิทธิภาพสูง ประหยัดงบประมาณ และยังใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอีกด้วย

- Advertisment -

ด้าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า วช. มีความเห็นว่าการใช้หลักการ Sharing as Beneficial Principle จะเป็นมาตรการที่สำคัญในการแก้ปัญหาขยะพลาสติก โดยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาระบบการรับรอง Zero Plastic Waste สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกขึ้น เพื่อให้การรับรองอุตสาหกรรมที่ลดการเกิดขยะพลาสติกได้อย่างเบ็ดเสร็จ หรือขยะพลาสติกเป็นศูนย์ โดยไออาร์พีซี เป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองดังกล่าวในกระบวนการผลิต หรือ Zero Plastic Waste in Production Process ซึ่งระบบการรับรอง Zero Plastic Waste ที่สร้างขึ้นนี้จะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศ และเป็นแม่แบบให้แก่ 10 ประเทศในกลุ่ม ASEAN ในอนาคต

 

ทั้งนี้ การประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่น และไว้วางใจจากลูกค้าผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมพลาสติกระดับประเทศ 15 ราย ได้แก่ ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ผู้ผลิตและออกแบบอุปกรณ์เครื่องใช้และของ แต่งบ้านที่กวาดรางวัลมาแล้วทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนให้กับร้านอาหารทั่วประเทศ ผู้ผลิตกระดาษเปียกหรือผ้า Spunbond และผลิตถุงกระสอบส่งออก ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และบริษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ ที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับไออาร์พีซี วช. และม.เกษตรศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน และพร้อมนำประเทศสู่สังคม Zero Plastic Waste ต่อไป

ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนครั้งนี้ จะนำไปสู่การขับเคลื่อน 3Rs (Reuse, Reduce, Recycle) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก Recycle ที่ได้รับการรับรองคุณภาพอีกด้วย

Advertisment

- Advertisment -.