IRPC ดูงานนวัตกรรมกายอุปกรณ์และมือเทียม รพ. สิรินธร จ.ขอนแก่น

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณพยม บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร และทีมงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC และ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมการให้บริการกายอุปกรณ์และมือเทียม “ผลงาน Thai Reach ไทยฤทธิ์พิชิตความพิการ” ณ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โดยมี พญ.นภาพร สิงขรเขียว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสิรินธร ให้การต้อนรับ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ด้วยการสร้างโอกาสในการเข้าถึงกายอุปกรณ์และมือเทียมให้มากยิ่งขึ้น สู่ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุ และพลังงานเพื่อชีวิตที่ลงตัว

Advertisment

- Advertisment -.