IRPC เปิดโครงการ POLIMAXX RUN3R สร้างความเข้าใจการใช้พลาสติกควบคู่การออกกำลังกาย

- Advertisment-

ผู้บริหาร IRPC เปิดโครงการ POLIMAXX RUN3R ซึ่งเป็นรูปแบบการวิ่งเก็บระยะแบบ VIRTUAL RUN มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี สร้างสังคมของคนรักการออกกำลังกาย พร้อมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจในการใช้พลาสติกอย่างถูกต้อง

เมื่อเร็วๆนี้ สมเกียรติ  เลิศฤทธิ์ภูวดล (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดโครงการ POLIMAXX RUN3R ซึ่งเป็นรูปแบบการวิ่งเก็บระยะแบบ VIRTUAL RUN มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี สร้างสังคมของคนรักการออกกำลังกาย พร้อมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจในการใช้พลาสติกอย่างถูกต้อง ด้วยการมอบขวดน้ำ POLIMAXX Run3R “ขอบคุณที่เลือกใช้ฉันซ้ำ ในวันที่คุณออกวิ่ง” ให้กับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อกระตุ้นการใช้ขวดน้ำขวดเดิม ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี ณ Sky Running อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

Advertisment

- Advertisment -.