GULF ร่วมกับ TTC Groupเปิดตัว 2โครงการโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ในเวียดนาม

- Advertisment-

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ร่วมกับ ทีทีซี กรุ๊ป (เวียดนาม) เปิดตัวโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-01กำลังการผลิต 68.8เมกะวัตต์ และ TTCIZ-02 กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ณ จังหวัดเต็ยนินห์ ประเทศเวียดนาม อย่างเป็นทางการหลังจากได้ทำการจ่ายไฟเข้าระบบให้การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) เป็นที่เรียบร้อยในเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมา โดยคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะนำไปสู่ความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาคและการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตร่วมกันต่อไปในอนาคต

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF กล่าวในพิธีเปิดว่า “ตามที่รัฐบาลแห่งประเทศเวียดนามได้มีนโยบายการเพิ่มการใช้พลังงานจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และตั้งเป้าหมายให้พลังงานทดแทนเป็น 5% ของการใช้พลังงานทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2563 กัลฟ์ในฐานะผู้ผลิตพลังงานชั้นนำแห่งประเทศไทยจึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบายดังกล่าวซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของกัลฟ์ที่มุ่งเน้นที่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  เนื่องจากโครงการพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงราว85.45 ตันต่อปี ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเหตุของภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) ที่กำลังเป็นประเด็นใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังตระหนักในปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้น โครงการความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านพลังงานเช่น ทีทีซีกรุ๊ปจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนาม และหวังว่าโครงการดังกล่าวจะนำไปสู่ความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาคและการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตร่วมกันต่อไปในอนาคต”

สารัชถ์ รัตนาวะดี ซีอีโอ GULF

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-01 ในประเทศเวียดนาม มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 68.8 เมกะวัตต์ ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่ การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity หรือ EVN) เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 6 มีนาคม 2562  บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ถือหุ้นทางอ้อม ผ่าน Gulf International Holding Pte. Ltd. อยู่ร้อยละ 49 ในขณะที่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-02 ซึ่ง บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Gulf International Holding Pte. Ltd (GIH) อยู่ร้อยละ 90 ร่วมกับ Than Thanh Cong Group (TTC Group) โครงการดังกล่าวมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ พร้อมทั้งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนามเป็นระยะเวลา 20 ปี ได้เปิดดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับ การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity หรือ EVN) เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 19 เมษายน 2562

- Advertisment -
พิธีเปิดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-01กำลังการผลิต 68.8เมกะวัตต์ และ TTCIZ-02 กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์
Advertisment

- Advertisment -.