GPSC ลงนามก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ Semi Solid แห่งแรกของไทย คาดผลิตได้ปลายปี63

- Advertisment-

GPSC ลงนามสัญญาก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ Semi Solid แห่งแรกของไทย กับ บริษัท ไทยทากาซาโก จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่จากญี่ปุ่น มูลค่าสัญญา 295 ล้านบาท คาดก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดเชิงพาณิชย์ปลายปี 2563 นี้

เมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ 2563 นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ต้นแบบ Semi Solid กับ มร.ชาเกฮิสะ มูรากิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยทากาซาโก จำกัด (Thai Takasago Co., Ltd.) ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่จากประเทศญี่ปุ่น มูลค่าสัญญาประมาณ 295 ล้านบาท โดยเมื่อรวมอุปกรณ์ที่จัดซื้อแล้วจะมีมูลค่าโครงการรวมกว่า 1,100 ล้านบาท  โดยโรงงานดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่ 12 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง

นายชวลิต กล่าวว่า คาดว่าการดำเนินการก่อสร้างจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการผลิตภายในเดือนธันวาคม 2563 โดยนับเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่แห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี Semi Solid

- Advertisment -

สำหรับเป้าหมายการผลิตแบตเตอรี่ของโรงงานดังกล่าว ในระยะแรกจะมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 30 MWh (เมกะวัตต์ชั่วโมง) ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 100 MWh (เมกะวัตต์ชั่วโมง) โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตามในระยะยาวจะพิจารณาสร้างโรงงานเชิงพาณิชย์แห่งใหม่ในที่ตั้งอื่น กรณีที่ขยายโครงการผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ (Giga Scale) โดยคาดว่าจะเป็นการร่วมทุนกับพันธมิตรที่เป็นลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านพลังงานที่จะรองรับกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   (อีอีซี)  รวมทั้งทิศทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทชิตี้ ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและการใช้พลังงานสะอาดในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับธุรกิจ

Advertisment

- Advertisment -.