GC จับมือ Mitsui Chemicals พันธมิตรยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น ร่วมทุนในSMPC และTPRC

- Advertisment-

GC และ TOCGC บริษัทในกลุ่ม GC Group จับมือพันธมิตรยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น Mitsui Chemicals Inc. (MCI) เพื่อร่วมทุนใน Siam Mitsui PTA Co., Ltd. (SMPC) และ Thai PET Resin Co., Ltd. (TPRC) เพื่อผลิตและจัดจำหน่าย Purified Terephthalic Acid (PTA) และ Polyethylene Terephthalate resin (PET)  นับเป็นก้าวสำคัญในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่าง GC และ MCI หวังต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ พาราไซลีน (PX) และโมโนเอทีลีนไกลคอล (MEG)

เมื่อวันที่8 ส.ค.2561 ที่ผ่านมา นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และ นายปฏิภาณ สุคนธมาน  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย GC และประธานกรรมการ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด (TOCGC)  พร้อมด้วย  Mr. Tsutomu Tannowa, President and CEO , Mitsui Chemicals Inc. (MCI)  ร่วมลงนามสัญญาร่วมทุนใน SMPC และ TPRC โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นประกอบด้วย GC และ TOCGC ถือหุ้นจำนวน 74% และ MCI ถือหุ้นจำนวน 26%

การร่วมทุนในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของ GC และ TOCGC ในการลงทุนต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพาราไซลีน (PX) และโมโนเอทีลีนไกลคอล (MEG) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการวัตถุดิบต้นทาง และบริหารผลกำไรตลอดสายธุรกิจได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดของเม็ดพลาสติก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มขวดบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร

- Advertisment -

ภายใต้การร่วมทุนดังกล่าว GC และ TOCGC จะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหลัก คือ PX และ MEG ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิต PTA และ PET ตามลำดับ ขณะที่ MCI จะเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ง PTA และ PET ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านการตลาด และช่องทางการจัดจำหน่าย ด้วยความร่วมมืออันแข็งแกร่งของ 2 พันธมิตร จะทำให้บริษัทร่วมทุนมีศักยภาพในการแข่งขันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สำหรับ พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ GC ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ โดยมีธุรกิจหลัก 8 กลุ่ม ปัจจุบันมีกำลังการผลิตปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์รวม 10.2 ล้านตันต่อปี และมีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบและคอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Performance and Specialties Chemicals)

ส่วน Mitsui Chemicals บริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมียอดขายรวมอยู่ที่ 1,329 พันล้านเยน ในปี 2017 มีพนักงานประมาณ 17,277 คน โดย MCI จะสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทโดยมุ่งเน้นการสร้างแพลตฟอร์มระดับโลกและทรัพยากรมนุษย์ที่มีความหลากหลาย ตลอดจนมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Advertisment

- Advertisment -.