Future Energy Asia 2021 ถกเปลี่ยนผ่านพลังงานหลัง COVID-19 มุ่งสู่เป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์

- Advertisment-

การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของภูมิภาคอาเซียนหลังโควิด-19 และมุ่งไปสู่ยุคของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ net zero emission คือ ธีมหลักของงาน Future Energy Asia 2021 ที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 25-27 สิงหาคม นี้ โดยมี กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน งานนิทรรศการและการประชุมครั้งนี้ 

งานนิทรรศการและการประชุม Future Energy Asia 2021 หรือ FEA 2021 ในรูปแบบออนไลน์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 โดยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงพลังงาน โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ซึ่งปีนี้จะมุ่งเน้นจุดสนใจไปที่แผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานของภูมิภาคอาเซียนในยุคหลังโควิด และการสร้างกรอบการพัฒนา หรือ road map เพื่อมุ่งไปสู่ยุคของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ net zero emission โดยผู้กำหนดนโยบายระดับกระทรวง ผู้นำด้านพลังงานของโลก ผู้พัฒนาโครงการ และผู้ลงทุน จะมาร่วมปรึกษาหารือและวางแนวทางของแผนยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาการใช้พลังงานแบบผสมผสานของภูมิภาคไปสู่เส้นทางของพลังงานที่สะอาดและยั่งยืน และจะมีวิทยากรมากกว่า 200 ท่านจากทั่วโลก มาร่วมบรรยายถึงการใช้พลังงานแบบผสมผสานที่กำลังมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว และนำเสนอกลยุทธ์ที่บุคคลากรในสายพลังงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตของการใช้พลังงานที่ยั่งยืนและสะอาดกว่าเดิม     

ทั้งนี้ การลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทนในอาเซียน ในช่วงระหว่างปี 2018-2025 มีมูลค่าสูงถึง 2.81 แสนล้านเหรียญสหรัฐ นอกเหนือไปจากนั้น มีการคาดการณ์ว่าภูมิภาคอาเซียนจะยังคงเป็นตลาดสำคัญหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตของก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG ซึ่งมีปริมาณมากถึง 83 MTPA ในช่วงปี 2019-2040 จากความเป็นไปได้สูงที่จะมีการเปิดเสรีทางการตลาด

- Advertisment -

ในงาน FEA 2021 ครั้งนี้ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงยุทธศาสตร์และด้านเทคนิคตลอด 3 วัน ของการจัดงาน โดยมี นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวสุนทรพจน์ถึงความสำคัญด้านพลังงานของชาติ นโยบาย และแผนปฏิบัติ ตามด้วยสุนทรพจน์จากนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. ในหัวข้อ “Thai Power Address: Accelerating the Integration of Renewables into the Energy Mix” และ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “Thai Energy Address: Adapting to the Energy Transition – The Role of Gas and Renewables in PTT’s Strategies” และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “Thai E&P Address: Sustainable Exploration and Production Strategies In a Global Context and Innovations” ซึ่งจะร่วมกันฉายภาพการปรับตัวต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของระบบสาธารณูปโภคของประเทศ นอกจากนั้น ยังมีผู้นำด้านแนวความคิดในอุตสาหกรรมพลังงานของโลกที่มีชื่อเสียง เช่น มร.ทิม โกลด์   (Tim Gould, Head of Energy Supply – Outlooks – Investment, International Energy Agency) มาร่วมนำเสนอถึงโอกาสในการลงทุนในอาเซียนที่มีอยู่อย่างมากมายด้วย     

นอกเหนือจากการประชุมเชิงยุทธศาสตร์ ยังจะมีการจัดประชุมเชิงเทคนิคในรูปแบบออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย โดยจะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวกับด้านพลังงาน อาทิ โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เครื่องมือดิจิทัล โครงข่ายอัจฉริยะ (smart grids) ยานยนต์ไฟฟ้า ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และโครงการพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาค   

ในส่วนของงานนิทรรศการออนไลน์ จะมีบริษัทด้านพลังงานชั้นนำของโลกและของภูมิภาคร่วมนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีและความก้าวหน้าล่าสุด ตั้งแต่พลังงานหมุนเวียน อุตสาหกรรมก๊าซและก๊าซธรรมชาติเหลว ยานยนต์ไฮโดรเจนและไฟฟ้า เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้ลงทุนและผู้ซื้อที่กำลังมองหาช่องทางในการดำเนินงานและขยายธุรกิจในตลาดด้านพลังงานที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วของภูมิภาคเอเชีย  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเยี่ยมชมข้อมูลของหน่วยงานและบริษัทต่างๆ รวมทั้งนัดประชุมเจรจาธุรกิจออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจและผู้บริหารระดับสูงจากภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและนานาประเทศเข้าเยี่ยมชมงานกว่า 4,000 คนตลอด 3 วันของการจัดงาน

–> ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมงานได้ที่: https://lnkd.in/gCFtVn3

Advertisment

- Advertisment -.