“ERC Thailand” ชวนติดตามโครงการด้านพลังงานและไฟฟ้าจาก กกพ.

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. (Energy Regulatory Commission – ERC) ได้จัดทำ Application ในชื่อ “ERC Thailand” เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายข้อมูลข่าวสารและแจ้งผลการดำเนินโครงการสำคัญต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแล ให้สาธารณชนได้รับรู้ โดยแอปพลิเคชั่น ERC Thailand

นอกจากจะมีข้อมูลที่น่าสนใจด้านการใช้ไฟฟ้ารายวัน ค่าไฟฟ้าฐานและค่าเอฟที และสถิติการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (PEAK) ของระบบไฟฟ้าแบบเรียลไทม์แล้ว ยังแสดงข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ประกาศผลการพิจารณาคำเสนอขายไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล ปี 2561 และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรอบโรงไฟฟ้า โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากเว็บไซต์ กกพ. รวมทั้งกิจกรรมการประกวดผลงานด้านพลังงาน

- Advertisment -

นอกจากนั้น ยังแสดงข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ เช่น VDO แอนิเมชั่น E-BOOK เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจด้านไฟฟ้าที่ชัดเจน เช่น คลิปวิธีการคำนวณค่าไฟฟ้า ค่าบริการรายเดือน 38.22 บาท คืออะไร เงินประกันการใช้ไฟฟ้า และความมั่นคงระบบไฟฟ้า ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงาน กกพ.

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอปลิเคชั่น “ERC Thialand” ได้จาก App Store (สำหรับ IOS – https://appadvice.com/app/erc-thailand/1350191786  ) และ Google Play ( สำหรับ Android – google play https://play.google.com/store/apps/details?id=th.or.erc.mobileapp2)  และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักงาน กกพ. ทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง

Advertisment

- Advertisment -.