ERC Showtime #2 ตอนที่ 3 : “แนวทางการบริหารจัดการต้นทุนค่าไฟฟ้า และค่าสายส่ง/จำหน่าย”

- Advertisment-

ERC Showtime #2 “เคลียร์ทุกข้อสงสัย ตอบทุกปัญหาคาใจด้านพลังงาน”

ตอนที่ 3 : “แนวทางการบริหารจัดการต้นทุนค่าไฟฟ้า และค่าสายส่ง/จำหน่าย”

- Advertisment -

ศูนย์ข่าวพลังงาน Energy News Center (ENC) รับอาสามาเคลียร์ทุกประเด็นเกี่ยวกับงานกำกับกิจการพลังงาน และทุกเรื่องพลังงานที่ทุกคนอยากรู้

เกี่ยวกับประเด็นใกล้ตัวประชาชนผู้ใช้พลังงานทุกคน วันนี้จะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการต้นทุนค่าไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง และค่าไฟฟ้าขายปลีก ก่อนที่จะมาถึงมือประชาชน ว่ามีแนวทางบริหารจัดการอย่างไรให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้พลังงานมากที่สุด

ENC อาสาพาทุกคนมาจับเข่าคุยกับ คุณคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ในประเด็นนี้กันครับ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.erc.or.th หรือแอพพลิเคชั่น ERC Thailand

Advertisment

- Advertisment -.