ERC Showtime ตอนที่ 5 “กกพ. เชื่อมั่น นโยบายเปิดเสรีก๊าซ ระยะที่ 2 ทำให้ค่าไฟถูกลงในอนาคต”

- Advertisment-

ตอนที่ 5 “กกพ. เชื่อมั่น นโยบายเปิดเสรีก๊าซ ระยะที่ 2 ทำให้ค่าไฟถูกลงในอนาคต” กับ ERC Showtime “เคลียร์ทุกข้อสงสัย ตอบทุกปัญหาคาใจด้านพลังงาน”

ศูนย์ข่าวพลังงาน Energy News Center หรือ ENC รับอาสามาเคลียร์ทุกประเด็นเกี่ยวกับงานกำกับกิจการพลังงาน และทุกเรื่องพลังงานที่หลายคนอยากรู้

จากตอนที่แล้ว เราได้นำเสนอไปในเรื่องบทบาทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า วันนี้มีอีกประเด็นที่ผู้ใช้พลังงานและคนในแวดวงพลังงานให้ความสนใจเป็นอย่างมาก คือ “นโยบายการเปิดเสรีกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2” นั่นเอง

วันนี้ ENC ขออาสาพาทุกคนมาจับเข่าคุยกับ “พี่เต้ย” คุณคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ สำนักงาน กกพ. ในประเด็นนี้กันครับ#ERC#กกพ#เปิดเสรีก๊าซ

- Advertisment -

Advertisment