ERC Showtime ตอนที่ 4 “กกพ. สนับสนุนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พัฒนาชุมชน”

- Advertisment-

#ERCShowtime ตอนที่ 4 “กกพ. สนับสนุนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พัฒนาชุมชน” กับ ERC Showtime “เคลียร์ทุกข้อสงสัย ตอบทุกปัญหาคาใจด้านพลังงาน”

ศูนย์ข่าวพลังงาน Energy News Center (ENC) รับอาสามาเคลียร์ทุกประเด็นเกี่ยวกับงานกำกับกิจการพลังงาน และทุกเรื่องพลังงานที่ทุกคนอยากรู้

วันนี้ ENC ได้มีโอกาสพูดคุยกับ “พี่เต้ย” คุณคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือสำนักงาน กกพ. ถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้ คือ บทบาทและหน้าที่ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงไฟฟ้าที่เข้าไปตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ จนปัจจุบัน โรงไฟฟ้าต่างๆ ส่วนใหญ่ได้รับการต้อนรับให้สร้างได้ และสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้ตามแผน เป็นเพราะอะไร? ไปฟังกันครับ

- Advertisment -

#ERC #กกพ #กองทุนไฟฟ้า

Advertisment

- Advertisment -.