ERC Showtime ตอนที่ 2 “พลังงานเศรษฐกิจใกล้ตัวกับโรงไฟฟ้าใกล้ชุมชน กับ สำนักงาน กกพ.”

- Advertisment-

ERC Showtime “เคลียร์ทุกข้อสงสัย ตอบทุกปัญหาคาใจด้านพลังงาน”

ตอนที่ 2 “พลังงานเศรษฐกิจใกล้ตัวกับโรงไฟฟ้าใกล้ชุมชน กับ สำนักงาน กกพ.”

ศูนย์ข่าวพลังงาน Energy News Center (ENC) รับอาสามาเคลียร์ทุกประเด็นเกี่ยวกับงานกำกับกิจการพลังงาน และทุกเรื่องพลังงานที่ทุกคนอยากรู้

เมื่อพูดถึงการมีโรงไฟฟ้าในชุมชน หลายคนคงมโนไปถึงการมีโรงไฟฟ้าที่สร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ นึกถึงแต่ข้อเสียต่างๆ นานา แต่อย่าพึ่งคิดกันไปเลยเถิดครับ ผมมีโรงไฟฟ้าประเภทหนึ่ง ที่อยากจะพาท่านไปรู้จักพร้อมๆ กับผม ซึ่งน่าจะเป็นโรงไฟฟ้าประเภทแรกที่ได้รับการต้อนรับอย่างอุ่นหนาฝาคั่งจากชุมชน โรงไฟฟ้าที่ผมจะพาไปรู้จักนี้ก็คือ “โรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ที่จะเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ สร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชน และสุดท้ายจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอีกด้วย

มาจับเข่าคุยกับ คุณคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในเรื่อง “โรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก” กันครับ ชมคลิป

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.