EGCO Group คว้ารางวัลระดับเอเชีย “Green Financing Deal of The Year” จากงาน The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2024

- Advertisment-

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group โดย ดร.จิราพร ศิริคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำคณะผู้บริหารบริษัท รับรางวัล “Green Financing Deal of The Year” จากความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ครั้งแรก มูลค่า 7,000 ล้านบาท เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการผลักดันเป้าหมายด้านความยั่งยืน ในงานประกาศรางวัล The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2024 ซึ่งจัดโดย The Asset Magazine นิตยสารด้านการเงินชั้นนำของเอเชีย เพื่อยกย่ององค์กรและธุรกรรมที่มีส่วนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างโดดเด่นในภูมิภาคเอเชีย ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 

ดร.จิราพร ศิริคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO Group กล่าวว่า “รางวัล Green Financing Deal of The Year ตอกย้ำความสำเร็จของ EGCO Group ในการนำเสนอธุรกรรมทางการเงิน เพื่อช่วยขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ตามทิศทาง “Cleaner, Smarter and Stronger to drive sustainable growth” ที่มุ่งขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 30% ภายในปี 2573 รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อปรับปรุงโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลักในพอร์ตโฟลิโอให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) ในภูมิภาคเอเชียอย่างยั่งยืน”  

ทั้งนี้ EGCO Group ได้เสนอขาย Green Bond เป็นครั้งแรกต่อนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 5 ชุด มูลค่ารวม 7,000 ล้านบาท โดยได้รับความสนใจและความเชื่อมั่นจากนักลงทุนมากกว่า 80 ราย ที่แจ้งความต้องการลงทุนคิดเป็น 3.15 เท่าของมูลค่าการเสนอขายเดิมที่ 6,500 ล้านบาท บริษัทจึงเพิ่มหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoes) อีก 500 ล้านบาท เพื่อตอบสนองความต้องการและช่วยขยายฐานนักลงทุนใหม่ โดย Green Bond นี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA+ จากทริสเรทติ้ง และจัดออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ของ EGCO Group ปี 2566 วงเงิน 30,000 ล้านบาท โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทำหน้าที่เป็น Joint Green Structuring Advisors และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้

- Advertisment -
Advertisment