Dow ให้สองต่อ ซื้อสินค้าชุมชนเติมตู้ปันสุข ช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) และพนักงานดาวอาสาจากโรงงานโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ ได้ร่วมกันตั้งตู้ปันสุข เติมของใช้และอาหารที่จำเป็น และส่งมอบให้กับโรงพยาบาลบ้านฉาง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใจบุญนำสิ่งของบริจาคใส่ในตู้เพื่อแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นอกจากนี้ Dow ยังได้ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้ โดยจัดซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนในจังหวัดระยองเพื่อนำไปใส่ตู้ปันสุขในจุดต่าง ๆ เพิ่มเติม ครอบคลุมพื้นที่ทั้งมาบตาพุดและบ้านฉาง รวมถึงทำงานร่วมกับกาชาดจังหวัดระยองและหน่วยงานภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

 

- Advertisment -

 

Advertisment

- Advertisment -.