- Advertisment-

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “#PullingOurWeight เก็บ…เซฟ…โลก” เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล จังหวัดระยอง ประจำปี 2565 โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 เพื่อหยุดขยะพลาสติกไม่ให้หลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยอาสาสมัครของ Dow ได้รวมพลังกับจิตอาสากว่า 3,300 คน เก็บขยะชายหาดกว่า 6,500 กิโลกรัมและนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งสร้างจิตสำนึกแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน

พนักงาน Dow ทั่วโลกได้เข้าร่วมกับองค์การอนุรักษ์ท้องทะเล (Ocean Conservancy) ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล หรือ International Coastal Cleanup ซึ่งเป็นกิจกรรมเก็บขยะชาดหาดพร้อมกันทั่วโลกทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายนต่อเนื่องเป็นปีที่ 37 และสำหรับประเทศไทยนับเป็นปีที่ 20  สำหรับปีนี้ Dow ได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรต่าง ๆ ที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมเก็บขยะตลอดระยะทางกว่า 25 กิโลเมตร ณ บริเวณหาดน้ำริน-หาดพยูน-หาดพลา อำเภอบ้านฉาง และหาดสุชาดา-หาดแสงจันทร์-หาดแหลมเจริญ-หาดแม่รำพึง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระยอง มุ่งสู่เป้าหมายที่จะร่วมกับพนักงาน ลูกค้า ชุมชน และพันธมิตร นำขยะพลาสติกทั่วโลกกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลให้ได้ 1 ล้านตันภายในปี พ.ศ. 2573

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “Dow มุ่งเสริมสร้างสังคมและชุมชนที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ “หยุดขยะพลาสติก” ไม่ให้หลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อม พลาสติกเป็นวัสดุที่มีคุณค่าเกินกว่าที่จะทิ้งให้เป็นขยะ เพราะเราสามารถนำพลาสติกใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างคุ้มค่า พลาสติกจึงไม่ควรกลายเป็นขยะ แต่ควรถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน กิจกรรมในวันนี้ไม่ได้เป็นแค่เพียงการคืนธรรมชาติที่สวยงามชั่วคราวเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการที่จิตอาสาแต่ละคนได้มาเห็นว่าขยะที่เราทิ้งมาลงเอยที่ชายหาดได้อย่างไร ได้ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และเกิดเป็นความมุ่งมั่นที่จะกลับบ้านไปช่วยกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งจะก่อให้เกิดการแก้ปัญหาขยะทะเลที่ยั่งยืนในอนาคต”

- Advertisment -

นอกจากเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บขยะชายหาด ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทางแล้ว Dow ยังได้สร้างจิตสำนึกในการป้องกันปัญหาเชิงรุกตั้งแต่ต้นทาง โดยส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพลาสติกใช้แล้ว เพื่อลดการปนเปื้อนและสามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือใช้ประโยชน์ต่อได้ โดยจัดแคมเปญ “คัดแยก…แลก ‘ถุง’” ให้ประชาชนนำพลาสติกชนิดโพลีเอทีลีน เช่น ถุงหูหิ้ว ถุงน้ำแข็ง ถุงข้าวสาร ฟิล์มหุ้มแพ็คน้ำ ฯลฯ จำนวน 125 ใบมารับถุงดาวรักษ์โลกในบริเวณที่จัดงาน ซึ่งถุงทั้งหมดเหล่านี้กว่า 8,000 ชิ้น จะส่งให้กับกลุ่มเยาวชน “ดาวอาสา พาไปรักษ์” เพื่อนำไปต่อยอดโครงการ “Green Challenge BKW x Dow” ของโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา เกิดเป็นรายได้ในการจำหน่ายพลาสติกใช้แล้วให้กับโรงงานรับรีไซเคิล รวมถึงการนำไปแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ต่อไป

นอกจากนี้ Dow ยังได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ 100% เม็ดพลาสติกที่มีส่วนผสมของพลาสติกที่ผ่านการใช้งานจากผู้บริโภคในสัดส่วน 40% (Post-consumer recycled resin) สามารถนำมาผลิตเป็นฟิล์มหดรัดสินค้าที่ยังคงคุณสมบัติเทียบเท่ากับฟิล์มที่ทำมาจากเม็ดพลาสติกใหม่โดยเป็นฟิล์มใสใช้แพคขวดเครื่องดื่ม ชวดแชมพู โลชั่น ฯลฯ และเทคโนโลยีการนำพลาสติกใช้แล้วมาทำถนนพลาสติก อิฐบล็อกปูพื้น ไม้พาเลทเทียม ฯลฯ และร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านฉางและชุมชนในการจัดเวิร์คช้อปการทำอิฐบล็อกปูพื้นและกระถางต้นไม้จากขยะพลาสติก และศิลปะเดคูพาจจากแก้วกาแฟใช้แล้ว เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เห็นแนวทางในการสร้างคุณค่าให้กับพลาสติกที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้

นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอบ้านฉาง กล่าวว่า “ในฐานะชาวระยอง ผมรู้สึกภูมิใจที่เห็นบริษัท องค์กร และ ประชาชนจิตอาสามาร่วมกันเก็บขยะชายหาด คืนความสวยงามให้ชายหาดที่สำคัญของเรา ปัญหาขยะทะเลสามารถแก้ไขได้หากเราช่วยกันป้องกันตั้งแต่ต้นทาง ทุกคนช่วยได้ด้วยการคัดแยกขยะรีไซเคิล ออกจากขยะเศษอาหารตั้งแต่ที่บ้าน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบสามารถจัดการขยะได้สะดวก ส่วนภาคเอกชนก็ช่วยแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ทุกคนล้วนมีบทบาทหน้าที่สำคัญ เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของเราทุกคน”

องค์กรที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมซึ่งร่วมกับ Dow จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ในอำเภอบ้านฉางในปีนี้ได้แก่ กลุ่มบริษัท โซลเวย์ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด บริษัท เอ็น-เอส สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด บริษัทฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งแม้จะยังอยู่ในสถานการณ์โควิด 19 ที่ต้องมีมาตรการป้องกันต่าง ๆ แต่การรักษาสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญที่ยังสามารถทำควบคู่กันไปได้ โดยในปีนี้ได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรม ให้มีการเว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้จิตอาสาทุกคนสามารถทำกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย

Advertisment