Dow ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ “DJSI” ต่อเนื่องปีที่ 21

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

มิดแลนด์ มิชิแกน – บริษัท ดาว (Dow) ได้รับการยกย่องจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ประจำปี 2563 จัดโดย เอสแอนด์พี โกลบอล เรทติ้ง (S&P Global Ratings) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีระดับโลก จากผลงานอันโดดเด่นด้านความยั่งยืน

“ความยั่งยืนถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราให้ความสำคัญ และเป็นเรื่องที่ Dow ยึดถือในทุกการตัดสินใจและในทุกการดำเนินงานทั้งทางธุรกิจ การผลิต และการสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตอันยั่งยืนเพื่อโลกของเราด้วยความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์และความร่วมมือกับพันธมิตรในภาคส่วนต่าง ๆ ทั่วโลก ตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนปี 2568 และการมีส่วนร่วมของบุคลากรของเรา” แมรี่ เดรฟส์ ประธานบริหารด้านความยั่งยืน และรองประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย กล่าว

- Advertisment -

ทั้งนี้ DJSI จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2542 ถือเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 3,500 องค์กรที่เข้าร่วมการประเมินในแต่ละปี

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เป้าหมายความยั่งยืนปี 2568 ของ Dow และ เป้าการทำงานล่าสุดด้านความยั่งยืน ที่เว็บไซต์ www.dow.com

 

 

Advertisment

- Advertisment -.