Dow ฉีกข้อจำกัดแพคเกจจิ้งโพลิเอทิลีน เปิดตัวนวัตกรรมเม็ดพลาสติก คงคุณสมบัติดี รีไซเคิลได้

- Advertisment-

บทความประชาสัมพันธ์

Dow (ดาว) เปิดตัวนวัตกรรมเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน INNATE™ TF ตอบโจทย์แพคเกจจิ้งยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทะลายข้อจำกัดของแพคเกจจิ้งแบบหลายชั้นด้วยการใช้พลาสติกชนิดเดียวเพื่อให้รีไซเคิลได้ง่าย อีกทั้งมีคุณสมบัติด้านความใสและความแข็งแรงเหนือกว่าถุงโพลิเอทิลีนแบบเดิม

เนื่องจากหลายๆ ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน เช่น อาหาร และ เครื่องอุปโภคบริโภค ใช้ถุงแพคเกจจิ้งแบบหลายชั้นที่ทำจากหลายวัสดุ (Multi-layer, Multi-material) เช่น ใช้ชั้นโลหะผสมกับชั้นฟีล์มพลาสติก ซึ่งมีผลให้นำไปรีไซเคิลได้ยาก หรือ รีไซเคิลไม่ได้เลย Dow ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials science) ได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตแพคเกจจิ้งหลายชั้นด้วยพลาสติกชนิดเดียว (Multi-layer, Mono material) ซึ่งคงคุณสมบัติดีเทียบเท่าการใช้วัสดุหลายชนิด แต่สามารถรีไซเคิลได้ โดยล่าสุดได้เปิดตัวเม็ดพลาสติกใหม่สำหรับผลิตฟีล์ม TF-BOPE (Tenter Frame Biaxially Oriented Polyethylene) เพื่อใช้ในงานแพคเกจจิ้ง

เมื่อเปรียบเทียบกับฟิล์มโพลิเอทิลีนรูปแบบเดิม ฟิล์ม TF-BOPE ที่ผลิตจากเม็ดโพลิเอทิลีน INNATE™ TF ใหม่นี้จะมีคุณสมบัติความแข็งแกร่งของวัสดุที่สูงกว่า มีประสิทธิภาพในเรื่องความสวยงามและการพิมพ์ที่ดีกว่า และมีข้อดีด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก โดยสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยการใช้พลาสติกโพลิเอทิลีนทั้งหมด หรือ all-PE ซึ่งสะดวกต่อการนำไปรีไซเคิล ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยลดปริมาณขยะได้อีกทางหนึ่ง

- Advertisment -

คุณสมบัติโดยละเอียดของฟิล์ม TF-BOPE ที่ทำจากเม็ดพลาสติก INNATE™ TF ได้แก่

  • ความโปร่งใสและความมันเงาสูง โดยความขุ่น (haze) ลดลงกว่า 80% เมื่อเทียบกับฟิล์มโพลิเอทิลีนรูปแบบเดิม
  • ความทนต่อแรงกระแทก (impact strength) และ แข็งแรงต่อแรงดึง (tensile modulus) เพิ่มขึ้น 2 เท่า
  • ความต้านแรงทิ่มทะลุ (puncture resistance) และความทนทานต่อแรงดึง (tensile strength) มากกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับฟิล์มโพลิเอทิลีนเป่ารูปแบบเดิม
  • ความต้านทานต่อการหักงอดีเยี่ยม (flex crack resistance) แม้อยู่ในอุณหภูมิต่ำ
  • คุณสมบัติการฉีกง่าย (tearability) สะดวกแก่ผู้ใช้งาน

นวัตกรรมนี้สามารถนำไปผลิตเป็นถุงบรรจุภัณฑ์ชนิดเติม (ถุงรีฟิล) ถุงทรงตั้งสำหรับของแห้ง และ ของเหลว  ถุงใส่ข้าวสาร ถุงใส่อาหารสัตว์ ถุงบรรจุภัณฑ์ที่ต้องรองรับสินค้าที่น้ำหนักมากๆ และอื่นๆ โดยสามารถติดตามกรณีศึกษาการนำไปใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ www.dow.com/InnateTF

นาย โกดัก เซียว ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ชนิดพิเศษ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Dow กล่าวว่า “ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในผู้นำโซลูชั่นด้านวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ Dow หวังว่าจะได้ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆ ภาคส่วน เพื่อพัฒนาโซลูชั่นแพคเกจจิ้งที่ล้ำหน้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่วยกันทำให้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พัฒนาขึ้นได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน ด้วยคุณสมบัติการใช้วัตถุดิบลดลงแต่ยังสามารถคงคุณสมบัติเดิมไว้ (downgauging) และมีคุณสมบัติการรีไซเคิลได้ เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน INNATE™ TF จึงตอบโจทย์ปัญหาขยะพลาสติก และเราเชื่อว่าจะยังคงมีข้อดีอีกมากมายที่เราจะได้ร่วมกันค้นหาต่อไป”

ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความพยายามนับ 10 ปี นาย อู๋ ชาง ผู้อำนวยการด้านเทคนิคและการพัฒนา (TS&D) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของหน่วยธุรกิจบรรจุภัณฑ์และพลาสติกชนิดพิเศษของ Dow  กล่าวว่า “ทีมวิจัยและพัฒนาของเราในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมุ่งมั่นทำวิจัยเรื่องแนวโน้มตลาดบรรจุภัณฑ์ในอนาคต ผลิตภัณฑ์สุดล้ำอันนี้ได้ฉีกข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์โพลิเอทิลีนรูปแบบเดิมและแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของ Dow รวมถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งในด้านงานวิจัยและพัฒนาของเรา”

นับตั้งแต่การเริ่มเปิดตัวเมื่อปี 2560 เม็ดพลาสติก TF-BOPE ของ Dow ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ 3 รางวัลได้แก่

รางวัล Edison Awards Gold รางวัล R&D 100 Award และรางวัล the Ringier Technology Innovation Award

ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ INNATE™ TF for Tenter Frame Biaxial Orientation ได้ที่ www.dow.com/InnateTF

เกี่ยวกับ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และพลาสติกชนิดพิเศษ

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และพลาสติกชนิดพิเศษ หรือ Packaging and Specialty Plastics (P&SP) เป็นกลุ่มธุรกิจภายใต้ Dow ซึ่งนำเอาจุดเด่นด้านการวิจัยและพัฒนา ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมระดับโลกมารวมกันเพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับผู้บริโภคในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร สุขอนามัยบุคคล โครงสร้างพื้นฐาน สินค้าอุปโภคบริโภคและการคมนาคมขนส่ง โดย P&SP เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน โพลีเมอร์คุณภาพสูง และสารยึดติด (adhesives) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยการสนับสนุนจาก Pack Studios ซึ่งเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและผู้ประสานความร่วมมือในการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและออกแบบพลาสติกให้สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน  โดยข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก www.dowpackaging.com

เกี่ยวกับ “ดาว”

ดาว (DOW) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่างๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านนวัตกรรม เอาใจใส่ต่อลูกค้า ให้การยอมรับบุคลากรที่หลากหลาย  และ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากที่สุดในโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ทางวิทยาศาสตร์ของดาวได้แก่ พลาสติกชนิดต่างๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 109 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 36,500 คน โดยมียอดขายในปี 2562 ประมาณ 43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dow ได้ที่ www.dow.com หรือ ติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/

                               

Advertisment

- Advertisment -.