Dow จับมือ วิศวะมหิดล ยกระดับศักยภาพ-ทักษะวิศวกรเคมีป้อนอุตสาหกรรมไทย รับเทรนด์โลกยุคใหม่

- Advertisment-

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำการพัฒนาและผลิตวัสดุศาสตร์ของโลก เดินหน้าผนึกกำลังกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากการทำงานจริงสู่เนื้อหาในชั้นเรียน ขยายผลการเสริมศักยภาพและทักษะด้านวิศวกรรมเคมีที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมไทยและตลาดแรงงานอย่างตรงจุด มุ่งยกระดับบุคลากรวิศวกรรมเคมีของไทย พร้อมต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก

Dow เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อาทิ พลาสติกหลากหลายชนิด เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน ยานยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และสินค้าอุปโภคบริโภค ดำเนินงานมายาวนานกว่า 125 ปี โดยมีเครือข่ายโรงงานกว่า 100 แห่งในกว่า 30 ประเทศ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

นางศิริพร เฟื่องมารยาท ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

- Advertisment -

นางศิริพร เฟื่องมารยาท ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันโรงงาน Dow ในประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ Dow ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เรามีองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการดำเนินงานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เราจึงเชื่อมั่นที่จะส่งต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีระดับโลกที่ทันสมัยให้กับเยาวชนและคนไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ Dow ได้ให้การส่งเสริมมาโดยตลอด ความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในครั้งนี้ Dow ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมชั้นนำโดยตรง โดยส่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการบรรยายพิเศษในชั้นเรียน สนับสนุนทุนการศึกษาและรับนักศึกษาเข้าฝึกงานที่โรงงาน พร้อมกับพิจารณารับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นพนักงานของบริษัทฯ ในอนาคต”

ผศ.ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิจัย และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิจัย และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “แนวโน้มการพัฒนาของโลกปัจจุบันและอนาคต ก้าวหน้าด้วยการคิดค้นและวิจัยพัฒนาวัสดุใหม่ ๆ หรือ Materials Science ซึ่งผสมผสานพหุศาสตร์เพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ประหยัดพลังงาน เสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในโอกาสนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ผนึกความร่วมมือกับ Dow ในการพัฒนาวิศวกรเคมีของไทยที่เชี่ยวชาญและสามารถต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรม ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาไทยแห่งแรกที่ได้รับการรับรองหลักสูตรมาตรฐานโลกจาก ABET สหรัฐอเมริกา พร้อมกันถึง 6 หลักสูตร หนึ่งในนั้นคือ ‘หลักสูตรวิศวกรรมเคมี’ ซึ่งเรามีความพร้อมที่จะบ่มเพาะนักศึกษาคนรุ่นใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และที่สำคัญคือความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรมในการเสริมทักษะด้านการวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า พัฒนา ออกแบบ ปรับปรุงเกี่ยวกับอุปกรณ์ เป็นต้น”

ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu/

Advertisment