BGRIM เดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 ขนาด 133 เมกะวัตต์

- Advertisment-

บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เดินเครื่องโครงการโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 กำลังการผลิต 133 เมกะวัตต์แล้ว เริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้ กฟผ. วันนี้ (1 ตุลาคม 2561) โดยมีสัญญาเป็นระยะเวลา 25 ปี ส่งผลให้กำลังการผลิตรวมของ BGRIM ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น  2,045  เมกะวัตต์

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ในวันนี้ (1 ตุลาคม 2561) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด (ABPR5) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BGRIM ได้จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) เป็นระยะเวลา 25 ปี

โดย ABPR5 มีกำลังการผลิตติดตั้ง 133 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ซึ่งวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) ดังกล่าวเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและมีต้นทุนการก่อสร้างเป็นไปตามที่กำหนดไว้กับธนาคารผู้ให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ABPR5 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โครงการที่ 3 จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทั้งหมด 3 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 399 เมกะวัตต์ ที่จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2561 หรือนับเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโครงการที่ 5 ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง

- Advertisment -

จากการเปิดเดินเครื่อง ABPR5 ได้ตามสัญญา ส่งผลให้ BGRIM มีโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ทั้งหมด 33 แห่ง แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 15 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 15 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 แห่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล 1 แห่ง ตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 2,045 เมกะวัตต์ และมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีกว่า 1,081 เมกะวัตต์ รวมเป็นจำนวนกำลังการผลิตติดตั้ง ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วขณะนี้ 3,126 เมกะวัตต์

“การดำเนินธุรกิจของ BGRIM ยังดำเนินไปตามแผนงานที่วางไว้ทุกประการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะมีการทยอย COD อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลไปถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งรายได้และกำไรให้มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง โดยล่าสุด BGRIM ได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ B. Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd. ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านริงกิตมาเลเซีย เพื่อรองรับการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในประเทศมาเลเซียซึ่งมีนโยบายในการสนับสนุนและผลักดันระบบด้านพลังงานของประเทศ”  นางปรียนาถ กล่าว

Advertisment

- Advertisment -.