BGRIM พร้อมประมูลแข่งIPP ตามแผนPDP2018

sdr
- Advertisment-

BGRIM เตรียมพร้อมเข้าร่วมประมูล IPP ตามแผนPDP2018  หวังรัฐกำหนดกติกาแข่งขันเป็นธรรม

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยถึงร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ หรือ PDP2018  ที่กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นว่า ในส่วนที่จะมีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ หรือ IPP ซึ่งจะต้องแข่งขันราคากันนั้น  ทางบริษัทมีความพร้อม โดยมีประสบการณ์ในเรื่องโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่แล้ว
ทั้งนี้ มองว่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบ IPP นั้น น่าจะบริหารจัดการต้นทุนได้ง่ายกว่าโรงไฟฟ้าขนาดเล็กแบบ SPP ที่ทาง บี.กริม เพาเวอร์ ดำเนินธุรกิจอยู่ เพราะเป็นการสร้างโรงไฟฟ้าและทำสัญญาระยะยาวขายให้กับ กฟผ. เพียงรายเดียว ในขณะที่ SPP นอกจากการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าแล้ว ยังต้องดูแลคุณภาพไฟฟ้าให้กับลูกค้าจำนวนมากราย ซึ่งยากกว่าแต่บริษัทก็ยังสามารถบริหารจัดการได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทก็หวังว่าภาครัฐ จะมีการกำหนดกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมในการเปิดประมูลรับซื้อ

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า ร่างแผน PDP2018 จะมีการเปิดให้โรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่หรือ IPP แข่งขันกับโรงไฟฟ้าของ กฟผ.ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 13,156 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าหลักที่ยังไม่กำหนดประเภทเชื้อเพลิงแข่งขันระหว่าง กฟผ. กับ IPP จำนวน 8,300 เมกะวัตต์

โดยการเปิดให้ IPP แข่งขันที่เร็วที่สุดนั้น จะอยู่ที่ภาคตะวันตก เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในปี 2566 และ 2567 กำลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์  ซึ่งหมายความว่า ในปี 2562 กระทรวงพลังงานจะต้องมีความชัดเจนเรื่องนโยบายการซื้อไฟฟ้าในส่วนนี้

Advertisment