IRPC มอบถังขยะสำหรับใช้ในงาน อุ่นไอรัก ครั้งที่ 2

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) มอบถังขยะ จำนวน 100 ใบ ให้กับพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับใช้ในงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 2561 – 19  ม.ค. 2562 ณ ลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยมีคุณวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยานในการ รับมอบ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

IRPC ให้การสนับสนุนจัดทำถังขยะที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรักษ์โลกซึ่งใช้ยางธรรมชาติเป็นส่วนผสม 20% (Green ABS) มีขนาดความจุ 120 ลิตร จำนวน 100 ใบ โดยออกแบบสวยงามสำหรับงานอุ่นไอรักฯ ด้านหน้าของถังจะแสดงประเภทของขยะออกเป็น 4 ชนิด ประกอบด้วย ขยะทั่วไป ขยะที่เป็นเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เพื่อให้ง่ายต่อการคัดแยกขยะ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่สะอาดและสวยงาม

Advertisment

- Advertisment -.