BGRIM จับมือพันธมิตรจีน โชว์ศักยภาพประมูลสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์ลอยน้ำเขื่อนสิรินธรให้ กฟผ.

- Advertisment-

เผย BGRIM และพันธมิตรจีน เสนอราคาประมูลโครงการที่ดีที่สุด ในการประกวดราคาสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์ลอยน้ำ เขื่อนสิรินธร ให้ กฟผ. ขณะนี้ รอ กฟผ. ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อพิจารณาในรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนสรุปและประกาศผลการคัดเลือกผู้พัฒนาโครงการอย่างเป็นทางการต่อไป

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบวงเงินลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนแบบ Hybrid เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydro-Floating Solar Hybrid) พื้นที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีขนาดกำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ (MW) เพื่อให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดบนทุ่นลอยน้ำบนพื้นที่ผิวน้ำเนื้อที่กว่า 450 ไร่ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ได้เปิดให้เอกชนด้านพลังงานทั้งในและต่างประเทศยื่นซองประมูลราคาไปเมื่อ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นั้น

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ปรากฏว่า โดยขั้นตอนการเปิดซองประกวดราคาโครงการดังกล่าว บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM พร้อมด้วยพันธมิตร China Energy Engineering Corporation ในนาม B.GRIMM POWER – ENERGY CHINA CONSORTIUM เป็นผู้เสนอราคาประมูลโครงการที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ร่วมประมูลรายอื่น ที่ต่างได้ผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติทางเทคนิคจาก กฟผ. มาแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งในขั้นตอนต่อไปจะต้องรอให้ กฟผ. ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อพิจารณาในรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนสรุปและประกาศผลการคัดเลือกผู้พัฒนาโครงการอย่างเป็นทางการให้กับ กฟผ. ต่อไป

- Advertisment -

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความเห็นว่า การที่ BGRIM เข้าแข่งขันและหากจะได้รับโอกาสในการพัฒนาและสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำให้กับ กฟผ. ในครั้งนี้ จะถือเป็นการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานในการพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานทดแทนให้กับบริษัทฯ โดย BGRIM มีประสบการณ์ในฐานะที่เป็นบริษัทเอกชนสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าที่มีมาตรฐานสูงให้กับ กฟผ. มาอย่างยาวนาน ประกอบกับการบริหารงานอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับ ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจและมีความพร้อมในการลงทุน การออกแบบ พัฒนา และการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำนี้ ให้บรรลุผลสำเร็จได้ตามจำนวนกำลังการผลิตที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับปัจจุบัน หรือ PDP2018  ที่กำหนดให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ ประเภท พลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ มีขนาดกำลังการผลิตสูงถึง 2,725 เมกะวัตต์

“BGRIM เน้นหลักการสำคัญ คือ เราจะต้องสร้าง จัดการ และบริหารโรงไฟฟ้าที่ดี มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ในงบประมาณที่เหมาะสมที่สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจได้ตามประเภทและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งนั้นๆ ซึ่ง BGRIM เล็งเห็นว่า จะเป็นการสร้างโอกาสและความแข็งแกร่งในการพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามแผน PDP2018” นางปรียนาถ กล่าว

“นอกจากนั้น BGRIM ยังมีความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง Energy China ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนี่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีศักยภาพและความได้เปรียบสูงในการบริหารจัดการต้นทุน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และการพัฒนาเทคนิควิศวกรรมที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้น หากเราได้รับโอกาสและความไว้วางใจในการพัฒนาการก่อสร้างโครงการพลังงานที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในขณะนี้ให้กับ กฟผ. แล้ว เรามั่นใจว่าจะเป็นผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าที่มีคุณภาพที่สามารถสร้างคุณประโยชน์สูงสุดให้กับ กฟผ. และจะเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ภายใต้แผน PDP ในการพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ตามกำลังการผลิตเป้าหมายที่ 2,725 เมกะวัตต์ ให้ได้อย่างต่อเนื่อง” นางปรียนาถกล่าวเพิ่มเติม

นางปรียนาถระบุว่า การยื่นซองเสนอราคาของ B.GRIMM POWER – ENERGY CHINA CONSORTIUM  ต่อ กฟผ. ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความสามารถในการบริหารจัดการโครงการด้านพลังงานของ BGRIM ที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำตามนโยบายที่ภาครัฐกำหนดไว้ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยหากผลการพิจารณาได้รับความเห็นชอบจาก กฟผ. อย่างเป็นทางการแล้ว B.GRIMM POWER – ENERGY CHINA CONSORTIUM ก็มีความพร้อมในการเริ่มพัฒนาและก่อสร้างโครงการดังกล่าวนี้ได้ต่อไปในทันที

 

Advertisment

- Advertisment -.