BGRIM คว้ารางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2018

- Advertisment-
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ประจำปี 2561 จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Sustainability Awards 2018 ที่จัดขึ้น ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

โดยรางวัลที่ได้รับสะท้อนถึงความมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงต่อเนื่องในระยะยาว ตลอดจนการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนจะต้องมีผลการดำเนินงานที่ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงบรรษัทภิบาล (ESG) ตลอดจนมีความโดดเด่นและเป็นต้นแบบของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ดี โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้กลั่นกรองและคัดเลือกหุ้นยั่งยืน

- Advertisment -

 

Advertisment