6คนลงชิงตำแหน่งซีอีโอ ปตท.คนใหม่แทน “ชาญศิลป์”

- Advertisment-

ผู้บริหารปตท.คนในทั้ง6 คน  ประกอบด้วย อรรถพล  นพดล ,ชวลิต ,วิรัตน์ ,จิราพร และเพียงพนอ  ลงสมัครคัดเลือกซีอีโอ ปตท. คนที่ 10 แทน” ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” ที่จะครบวาระเดือนพ.ค.2563  คาดรู้ผลภายในธ.ค.2562นี้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center -ENC )รายงานว่า ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศรับสมัครประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ในช่วงระหว่างวันที่ 4-26 พฤศจิกายน 2562 ผ่านช่องทางสื่อสาธารณะ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และเว็บไซต์ ปตท. เพื่อเข้ารับตำแหน่งแทน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ซึ่งมีกำหนดหมดวาระการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  นั้น ในวันนี้ (26 พฤศจิกายน 2562) ซึ่งเป็นวันครบกำหนดการยื่นใบสมัครเพื่อรับการคัดเลือกฯ ซึ่งมีผู้สนใจยื่นใบสมัครทั้งสิ้นจำนวน 6 คน โดยถือเป็นผู้บริหารระดับสูงของปตท.ทั้งหมด ประกอบด้วย

- Advertisment -

1. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท.

2.นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่

3. นายชวลิต ทิพพาวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

4. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ ประจำ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

5.นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ในตำแหน่ง รักษาการแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

6. นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย ปตท.

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครทุกราย และดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า คาดว่าจะทราบรายชื่อบุคคลที่จะมาเป็นซีอีโอปตท.คนใหม่ ภายในเดือนธ.ค.2562นี้ โดยบุคคลที่เป็นตัวเก็งในตำแหน่งดังกล่าว คือ นายอรรถพล  ,นายนพดล และนายวิรัตน์

Advertisment

- Advertisment -.