5 Shipperใหม่ สนใจนำเข้า​LNG​4.8 แสนตันในปี 64

- Advertisment-

Shipper รายใหม่ สนใจนำเข้า LNG โควต้า 4.8 แสนตันของปี 2564 โดย กกพ.ขอให้ ยืนยันปริมาณและระยะเวลานำเข้าที่ชัดเจนภายใน 1-2 สัปดาห์ นี้ ในขณะที่ บอร์ด กกพ.เตรียมพิจารณาให้ใบอนุญาต Shipper เพิ่มอีก 2 รายในสัปดาห์หน้า เพื่อให้ทันใช้โควต้านำเข้า LNG ปี 2564 พร้อมกัน

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( สำนักงาน กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยถึง การหารือกับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) ทั้ง 5 รายประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด และ
เอ็กโก กรุ๊ป ว่า Shipper ทั้ง 5 ราย ได้แสดงความสนใจที่จะนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว ( LNG ) ในโควต้า 4.8 แสนตัน สำหรับปี 2564 ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2564

ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันปริมาณและระยะเวลานำเข้าอย่างชัดเจน ทาง กกพ.จะออกหนังสือถึง Shipper ในวันที่ 8 ก.ค. 2564 นี้ เพื่อให้Shipper ทั้ง 5 รายตอบยืนยันกลับมาภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ โดยการนำเข้าจะต้องอยู่ในช่วงภายในเดือน ก.ค.-ธ.ค. 2564 นี้เท่านั้น

- Advertisment -

สำหรับ โควต้ารวม 4.8 แสนตัน จะนำเข้าได้ประมาณ 7 ลำเรือ ซึ่งแต่ละลำบรรจุ LNG ได้ประมาณ 6.5 หมื่นตัน โดย Shipper แต่ละรายต้องจัดหา LNG และนำเข้ามาเองเท่านั้น

โดยการนำเข้า LNG ในโควต้าดังกล่าว จะเป็นเพียงการนำร่องทดลองนำเข้าเท่านั้น ไม่มีผลผูกพันไปถึงการนำเข้า LNG ในโควต้าปี 2565 จำนวน 1.74 ล้านตันต่อปี

อย่างไรก็ตาม กกพ.จะพิจารณาหลักเกณฑ์สำหรับโควต้า LNG ในปี 2565 อีกครั้ง เช่น Shipper ต้องไปตกลงกับลูกค้าที่เป็นโรงไฟฟ้าปัจจุบันและไม่ติดสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ให้ซื้อ LNG กับ Shipper เป็นสัญญาระยะยาวแทน และไม่สามารถปรับเปลี่ยนการซื้อของ ปตท.กับ Shipper ได้ตามใจ เป็นต้น

นอกจากนี้การประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด ) กกพ. ในสัปดาห์หน้ายังได้เตรียมพิจารณาการให้ใบอนุญาต Shipper อีก 2 รายที่เหลืออยู่ ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้ง 2 รายได้ยื่นเอกสารเข้ามาแต่ไม่ครบถ้วนและ กกพ.ให้กลับไปจัดทำเอกสารมาใหม่ ทั้งนี้หากทั้ง 2 รายได้ใบอนุญาตการเป็น Shipper ก็สามารถเข้าสู่กระบวนการขอนำเข้า LNG ในโควต้า 4.8 แสนตันของปี 2564 ได้ ( 2 บริษัท ที่บอร์ด กกพ.จะพิจารณาในสัปดาห์หน้าคือ บริษัทในเครือของ ปตท.และบริษัทในเครือ SCG)

สำหรับกรณีการนำเข้า LNG ไม่เต็มโควต้า 4.8 แสนตัน หรือกรณีไม่มี Shipper รายใดขอใช้โควต้าเพื่อนำเข้าในปี 2564 เลย ทาง กกพ.จะพิจารณาคืนโควต้าก๊าซฯให้ ปตท. เนื่องจาก ปตท. เป็นผู้แบ่งโควต้ามาให้ Shipper รายใหม่ ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน แต่หากกรณีมีการขอโควต้าเกินจำนวน 4.8 แสนตัน ทาง กกพ.จะพิจารณาร่วมกับ Shipper ว่าโรงไฟฟ้าใดที่นำเข้าLNGมาใช้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากกว่ากัน

ในผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าว​พลังงาน ( Energy News Center-ENC)​ รายงานว่า สำหรับมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2564 เห็นชอบปริมาณการนำเข้า Liquefied Natural Gas (LNG) ปี 2564 – 2566 เพื่อรองรับแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ที่ไม่กระทบต่อ Take or Pay เท่ากับ 0.48 ล้านตันต่อปี 1.74 ล้านตันต่อปี และ 3.02 ล้านตันต่อปี ตามลำดับ โดยมอบหมายให้ กกพ. เป็นผู้ดำเนินการจัดสรรปริมาณการนำเข้า LNG ตามโครงสร้างของการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 คือ Regulated Market ( กลุ่มที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กกพ. จัดหา LNG เพื่อนำมาใช้กับภาคไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบ ) และ Partially Regulated Market ( กลุ่มที่จัดหา LNG เพื่อใช้กับโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ขายไฟฟ้าเข้าระบบ ภาคอุตสาหกรรมและกิจการของตนเอง ) สำหรับ New Demand และกำหนดหลักเกณฑ์ในการนำเข้าของ Shipper รวมทั้งกำกับดูแลต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วย ว่า การนำเข้า LNG ล็อตแรกจะต้องนำเข้ามาให้ทันภายในเดือนสิงหาคมนี้ ปริมาณ 65,000 ตัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงไฟฟ้าในระบบ

Advertisment

- Advertisment -.