กฟผ.ชงชื่อผู้ชนะประมูลLNG1.5ล้านตันเข้าบอร์ดชุดเล็ก 7พ.ค.นี้

- Advertisment-

กฟผ.เตรียมเสนอรายชื่อผู้ชนะประมูลLNG 1.5 ล้านตันต่อปีให้บอร์ดกฟผ.ชุดเล็กพิจารณา วันที่ 7พ.ค.2562 นี้ ก่อนชงเข้าบอร์ดชุดใหญ่ ที่มีนายดิสทัต โหตระกิตย์ เป็นประธานเห็นชอบในการประชุมวันที่ 27 พ.ค. 2562 จึงจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center -ENC) รายงานถึงความคืบหน้าการเปิดประมูลนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของกฟผ. ปริมาณ1.5ล้านตันต่อปี ที่มี ผู้ยื่นข้อเสนอการแข่งขันด้านราคาเข้ามาทั้งหมด 12 ราย ว่า กระบวนการคัดเลือกของคณะทำงาน ได้ผลผู้ชนะการประมูลที่เสนอราคาต่ำสุดแล้ว โดยจะมีการนำเสนอให้บอร์ดกฟผ.ชุดเล็ก ที่มี นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ เป็นประธานพิจารณา ในการประชุมวันที่ 7พ.ค. 2562นี้  จากนั้น จึงจะนำเสนอให้บอร์ดกฟผ.ชุดใหญ่ ที่มีนายดิสทัต โหตระกิตย์ เป็นประธานให้ความเห็นชอบ ในการประชุมวันที่27 พ.ค. จากนั้นจึงจะมีการประกาศผลผู้ชนะอย่างเป็นทางการ  โดยการนำเข้าแอลเอ็นจี ในการประมูลครั้งนี้ ยังคงเป็นไปตามแผน ที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการลงนามสัญญาซื้อขายกับบริษัทคู่ค้าได้ ภายในเดือนมิถุนายน 2562 และจะเริ่มส่งมอบ LNG ล็อตแรกได้ในเดือนกันยายน 2562

สำหรับรายชื่อของบริษัททั้ง 12 รายที่ยื่นข้อเสนอการแข่งขันด้านราคานำเข้า LNG 1.5 ล้านตันต่อปีให้ กฟผ.ประกอบด้วย

- Advertisment -

Chevron U.S.A lnc

Total Gas & Power Asia Private Limited

Marubeni Corporation

Emirates National Oil Company (Singapore) Private Limited

Qatargas

JERA Co. lnc.

Pavilion Gas Pte.Ltd.

PETRONAS LNG Limited

PTT Public Company Limited

Shell Eastern Trading (Pte) Ltd.

BP Singapore Pte. Limited

Vitol Asia Pte. Ltd.

ทั้งนี้ การจัดหา LNG ดังกล่าวนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ โดยมอบหมายให้ กฟผ. นำร่องเป็นผู้จัดหาและนำเข้าLNG จำนวนไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2562 ซึ่งการนำเข้า LNG ดังกล่าวนี้ สำหรับใช้ในโรงไฟฟ้าของ กฟผ.เท่านั้น เนื่องจาก ตาม พ.ร.บ. กฟผ. ไม่เปิดโอกาสให้นำ LNG ไปจำหน่ายต่อ  หรือซื้อมาขายไปได้

นอกจากนี้ราคา LNG นำเข้าจำนวนไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2562 ที่จัดหาต้องไม่สูงกว่าราคา LNG ต่ำสุดตามสัญญาจัดหาระยะยาวของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

โดยคาดว่าจนถึงเดือน ธ.ค. 2562 กฟผ.จะต้องการLNGนำเข้ารวม 2.8 แสนตัน เพื่อนำมาใช้กับโรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นอันดับแรก โดยผู้ชนะประมูลจะได้รับสัญญาจัดหาและนำเข้า LNG กับ กฟผ. เป็นเวลา 8 ปี ซึ่งตั้งแต่ปีที่ 2-8 ของสัญญา (พ.ศ. 2562-2569) ผู้ชนะประมูลจะต้องส่งมอบ LNG ตามสัญญาระหว่าง 8 แสนตัน ถึง 1.5 ล้านตัน ต่อปี

Advertisment

- Advertisment -.