กฟผ.เผยร้อนจัด ช่วง19-21 เม.ย จนเกิดพีคไฟฟ้าของทุกภาค

- Advertisment-

กฟผ. เผย ช่วงวันที่19-21เม.ย.ที่ผ่านมาอากาศร้อนจัดทำให้เกิดการใช้ไฟฟ้าสูงสุด(พีค)ของทุกภาค และเขตนครหลวงแล้ว โดยยังมีโอกาสที่จะสร้างสถิติพีคใหม่ได้อีกหากอากาศยังร้อนสะสม  มั่นใจยังมีปริมาณสำรองไฟฟ้าเพียงพอรองรับ

นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อากาศร้อนที่อาจส่งผลกระทบให้เกิดการใช้ไฟฟ้าสูงสุด(พีค)ในระบบของกฟผ.( ไม่รวมการผลิตไฟฟ้าใช้เองหรือ Independent Power Supply -IPS )ขึ้นได้อีก
ทั้งนี้จากข้อมูลล่าสุดพบว่าแต่ละภาคของประเทศไทยได้เกิดพีคไฟฟ้าสูงสุดของปี 2562 ขึ้นแล้วในช่วงวันที่ 19-21 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา

โดยเขตนครหลวง เกิดพีคไฟฟ้าที่ 10,407 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 14.30 น.

- Advertisment -

ภาคเหนือ เกิดพีคไฟฟ้าที่ 3,296.40 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 19  เม.ย. 2562 เวลา 20.43 น.

ภาคกลาง เกิดพีคไฟฟ้าที่ 10,746.10 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2562 เวลา 20.30 น.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดพีคไฟฟ้าที่  3,886.60 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2562 เวลา 21.30 น.

ภาคใต้ เกิดพีคไฟฟ้าที่ 2,726.90 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2562 เวลา 20.39 น.

พีคไฟฟ้าของแต่ละภาคช่วงวันที่ 19-21เม.ย.2562

สำหรับพีคไฟฟ้าสูงสุด โดยรวมในระบบของ กฟผ.ของปี 2562 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2562 เวลา 21.35 น.  ที่ 29,680.30 เมกะวัตต์ ซึ่งหากอากาศยังคงร้อนอบอ้าวอาจส่งผลให้เกิดพีคไฟฟ้าของประเทศได้อีกโดยเฉพาะในช่วงกลางคืน เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยลดพีคในช่วงค่ำ  อย่างไรก็ตาม กฟผ. มั่นใจว่ามีปริมาณสำรองไฟฟ้ากว่า 30% เพียงพอรองรับพีคไฟฟ้าของทั้งประเทศได้แน่นอน

Advertisment

- Advertisment -.