ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ โชว์ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 6 เดือนแรก 63 กำจัดขยะได้กว่า 4.4 หมื่นตัน

- Advertisment-

ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เปิดโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายให้สื่อมวลชนในพื้นที่ 3 จังหวัด ( ชลบุรี  ระยอง ฉะเชิงเทรา ) เยี่ยมชม  เพื่อความเข้าใจในกระบวนการผลิตและ มาตรฐานควบคุมการปล่อยมลพิษของยุโรปแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ผลิตไฟฟ้าได้กว่า 27 ล้านกิโลวัตต์ จ่ายไฟฟ้าให้กับ 6,735 ครัวเรือน ผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และช่วยลดปริมาณขยะฝังกลบได้กว่า 44,724 ตัน

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา ศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) นำคณะสื่อมวลชนจาก 3 จังหวัดประกอบด้วย ชลบุรี  ระยอง ฉะเชิงเทรา จำนวน 60 คน ภายใต้ “โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ(Waste Side Story)”ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เข้ายี่ยมชมกระบวนการดำเนินงานโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมที่ไม่อันตราย ของบริษัทชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่

Neil Allen  General manager บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

โดยนาย Neil Allen  General manager บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งให้การต้อนรับ กล่าวบรรยายถึงโรงไฟฟ้าแห่งนี้ ว่า เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยมลพิษของยุโรป โดย เพิ่งเปิดดำเนินการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ามาตั้งแต่เมื่อเดือนพ.ย. 2562 ที่ผ่านมา

- Advertisment -

ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ที่ผ่านมาในช่วงของวิกฤติโควิด-19 โรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายแห่งนี้ สามารถผลิตไฟฟ้าได้รวม 27,591,620 กิโลวัตต์ หรือผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 6,300 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง คิดเป็น 92% ของกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด 8.63 เมกะวัตต์  โดยสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปสู่ 6,735 ครัวเรือน ช่วยลดปริมาณขยะฝังกลบได้ 44,724 ตัน และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกได้11,957 ตัน

โรงไฟฟ้าแห่งนี้ ใช้เงินลงทุน 1,790 ล้านบาท มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 6.9เมกะวัตต์  เป็นระยะเวลา 20 ปีกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้รับการสนับสนุนอัตราค่าไฟฟ้าภายใต้ระบบ feed in tariff หรือ FiT ในอัตรา 6.78 บาทต่อหน่วยในช่วง 8 ปีแรก จากนั้น อัตราค่าไฟฟ้าจะลดลงมาเหลือประมาณ 6 บาทต่อหน่วย

ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง 3 บริษัทในสัดส่วนที่เท่าๆกัน
คือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP) ในเครือดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป , บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC และ SUEZ  ผู้นำระดับโลกด้านการจัดการทรัพยากร

ด้วยทุกขั้นตอนของการกำจัดขยะและผลิตไฟฟ้า ที่ได้มาตรฐานยุโรปแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทำให้โรงไฟฟ้าแห่งนี้ไม่ส่งกลิ่นเหม็นจากขยะ และที่ผ่านมาไม่เคยเกิดปัญหาการคัดค้านหรือร้องเรียนจากชุมชนแต่อย่างใด

ประโยชน์สำคัญอย่างหนึ่งของโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมที่ไม่อันตราย (เศษผ้า เศษยาง เศษพลาสติก เศษไม้ ที่เหลือจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม) แห่งนี้  คือการลดพื้นที่การนำขยะไปกำจัดด้วยการฝังกลบ ได้ประมาณ 1 แสนตันต่อปี   ถือเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องในการกำจัดขยะอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายต่อไปในอนาคต

Advertisment

- Advertisment -.