1 ต.ค.นี้ทุกปั๊มต้องเปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซลB10 เป็น “ดีเซล”

- Advertisment-

กรมธุรกิจพลังงาน เตรียมออกประกาศ เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซลB10 เป็น “ดีเซล”  ดีเดย์ 1 ต.ค. 2563 นี้ โดยปั๊มน้ำมันจะต้องเปลี่ยนป้ายชื่อที่ตู้จ่ายทั้งหมด  ส่วนดีเซล ที่จำหน่ายอยู่เดิม จะเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่ เป็น ดีเซลB7 เพื่อเป็นน้ำมันทางเลือก พร้อมเตรียมยกเลิกการจำหน่ายดีเซลB20 ในอนาคต

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า กรมฯ จะมีการออกประกาศให้น้ำมันไบโอดีเซล B10(น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 10% ในทุกลิตร) เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของประเทศ และให้เรียกชื่อว่า น้ำมันดีเซล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป  โดยปั๊มน้ำมันทุกแห่ง จะมีระยะเวลา 4-5 เดือน นับจากนี้ ในการเปลี่ยนป้ายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ตู้จ่าย และป้ายโฆษณาต่างๆให้เป็นไปตามประกาศ จาก “ดีเซลB10” เป็น “ดีเซล”  ส่วนน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในปัจจุบัน จะต้องเปลี่ยนชื่อเรียก เป็น ดีเซลB7

ด้านนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ผลกระทบจากโควิด-19 ไม่มีผลต่อนโยบายการส่งเสริมการใช้ดีเซลB10 ของกระทรวงพลังงาน โดยตัวเลขการใช้ดีเซลเริ่มกลับมาเพิ่มมากขึ้นในเดือน พ.ค.2563 แล้ว และจะเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่กรมธุรกิจพลังงานออกประกาศ ให้ไบโอดีเซลB10 เป็นน้ำมันดีเซลหลักของประเทศ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบหรือ CPO ได้ปีละ 2.2ล้านตัน  และน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ หรือB100 ได้วันละ 6.5 ล้านลิตร ตามเป้าหมาย จากเดือนพ.ค. ที่ยอดใช้ B100 เฉลี่ยอยู่ที่ 5.4 ล้านลิตรต่อวัน

- Advertisment -

สำหรับการใช้ไบโอดีเซลB20(น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์20% ในทุกลิตร) กระทรวงพลังงานจะมีการพิจารณายกเลิกการจำหน่ายในอนาคต  ส่วนดีเซลB7 จะยังให้มีการจำหน่ายเป็นน้ำมันทางเลือกสำหรับรถยนต์รุ่นเก่าๆ ที่ไม่สามารถเติมดีเซลB10ได้

Advertisment

- Advertisment -.