เผยสมัครแฟรนไชส์ คาเฟ่อเมซอน ไม่มีตัวแทนนายหน้า วงเงินลงทุนตั้งแต่ 2.3-4.2ล้านบาท

- Advertisment-

เปิดขั้นตอนสมัครแฟรนไชส์กาแฟ คาเฟ่อเมซอน ทั้งแบบ Stand Alone และแบบShop ภายในอาคาร หลังมีผู้สนใจมากถึงเดือนละ 400-500 ราย เผย PTTOR ไม่มีนโยบายดำเนินการผ่านตัวแทน นายหน้า หรือบุคคลกลางใดๆ ผู้สนใจต้องกรอกเอกสารในเว็บไซต์www.cafe-amazon.com เท่านั้น พร้อมต้องเตรียมเงินค่าใช้จ่ายลงทุนทั้งหมดประมาณ 2.3-4.2ล้านบาท โดยมีสัญญาแฟรนไชส์ 6ปี รู้ผลพิจารณา ภายใน90วัน นับตั้งแต่ บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน

หลังจากที่มีผู้แสดงความสนใจ สมัครแฟรนไชส์ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน มากถึงเดือนละ 400-500 ราย จนผู้บริหารระดับสูงของปตท. ต้องออกมาชี้แจงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2562ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)เมื่อวันที่ 11เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา ถึงความโปร่งใสในการอนุมัติ นั้น ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนของการสมัครแฟรนไซส์กาแฟ คาเฟ่อเมซอน  ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจทางบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR ว่า ทาง PTTOR ได้เปิดเว็บไซต์  www.cafe-amazon.com เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าไปกรอกรายละเอียดเพื่อสมัครเป็นแฟรนไซส์ ได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวโดยตรง เนื่องจากPTTOR ไม่มีนโยบายดำเนินการผ่านตัวแทน นายหน้า หรือบุคคลกลางใดๆ โดยหากพบบุคคลแอบอ้าง สามารถแจ้งข้อมูลมาที่franchiseamazon@pttor.com หรือสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-537-2391เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

ผู้สนใจสมัครแฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน เข้าไปกรอกเอกสารได้ที่เว็บไชต์ www.cafe-amazon.com

โดยข้อมูลที่ต้องกรอกรายละเอียดนั้น จะเกี่ยวกับผู้ยื่นคำร้อง ว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  มีประสบการณ์ในการดำเนินการธุรกิจร้านกาแฟหรือไม่ และรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่เปิดร้าน ที่จะต้องระบุพิกัดตั้งร้าน (ละติจูด,ลองจิจูด) และแนบรูปถ่ายเกี่ยวกับพื้นที่โดยรอบ จุดที่ตั้งมาให้ ครบถ้วน  และหลักฐานการสมัครจะต้องมีสำเนา STATEMENT ย้อนหลัง 3 เดือน หรือสำเนาบัญชีเงินฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน

- Advertisment -

ทั้งนี้รูปแบบของการตั้งร้านนอกปั๊มปตท.(Stand Alone)จะต้องมีขนาดพื้นที่และทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมต่อการเปิดร้านกาแฟ ตั้งแต่ 100-200ตารางเมตรขึ้นไป(รวมสวนหย่อม) และต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่ขัดต่อกฏระเบียบข้อบังคับของทางราชการ โดยค่าลงทุนก่อสร้าง ตกแต่งและงานระบบ จะอยู่ที่ประมาณ 1.5-3ล้านบาท  ส่วนรูปแบบที่ตั้งภายในอาคาร(Shop) นั้น ควรจะต้องมีพื้นที่40ตารางเมตรขึ้นไป มีผู้คนผ่านไปผ่านมาไม่น้อยกว่า3,000คนขึ้นไป ค่าลงทุนก่อสร้าง ตกแต่งและงานระบบ จะอยู่ที่ประมาณ 1.2-2.5ล้านบาท   ซึ่งทั้งสองรูปแบบจะมีค่าของการออกแบบประมาณ 40,000-100,000 บาท ค่าอุปกรณ์ภายในร้าน 779,000 ล้านบาท ค่าประกันแบรนด์ 100,000 บาท  ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน( รวม ค่า Set up ร้าน ค่าฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารร้านเปิดใหม่ ค่า On the Job Training ,ค่าสำรวจพื้นที่) 80,000 บาท ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์(Franchise Fee) อีก 150,000 บาท รวมเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด  ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ที่อยู่ภายในร้าน จะอยู่ที่ 2,349,000-3,709,000 บาท และที่ตั้งอยู่ Stand Alone จะอยู่ที่ 2,649,000 บาท-4,209,000 บาท  มีอายุสัญญา 6ปี (renovate ร้านทุก 3ปี)

เงินลงทุนก่อสร้างร้าน อุปกรณ์ภายในร้านและค่าสิทธิ

โดยผู้ยื่นเปิดร้านผ่านE-Form ที่เว็บไซต์www.cafe-amazon.com จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกพื้นที่ โดยคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 90 วัน นับตั้งแต่ บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน

เมื่อได้รับการพิจารณาว่า “ผ่าน” จะได้รับการแจ้งผลทางอีเมล์ที่ระบุไว้ในใบสมัคร จากนั้นจะได้เข้าอบรมการบริหารจัดการร้าน และลงนามในสัญญาแฟรนไซส์  เพื่อเริ่มต้นบริหารจัดการร้านตามสัญญา  ภายใน6เดือน หากไม่ดำเนินการทางบริษัทสามารถที่จะยกเลิกการให้แฟรนไชส์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทางPTTOR ยังได้มีข้อแจ้งเตือน ที่สำคัญให้ผู้ที่สนใจรับทราบด้วยว่า ห้ามมิให้ผู้สนใจลงทุนเข้าไปทำสัญญาจองหรือไปทำสัญญาเช่าพื้นที่กับเจ้าของ ก่อนที่บริษัทจะอนุมัติให้สิทธิแฟรนไชส์แก่ผู้สนใจลงทุน  โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบ    และสิทธิในแฟรนไชส์ดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน

Advertisment