ไออาร์พีซี ส่งนวัตกรรมซิงค์ออกไซด์​นาโน “ปุ๋ยหมีขาว” ลุยตลาดปุ๋ยช่วยเกษตรกรเพิ่มผลผลิต

- Advertisment-

เกษตรกรชาวสวน ชาวไร่ มีทางเลือกในการเพิ่มผลผลิตของตัวเองได้กว่า 30-70 % ในขนาดพื้นที่ปลูกเท่าเดิม เมื่อไออาร์พีซี ส่ง ” ปุ๋ยหมีขาว” ที่ผลิตจากผงซิงค์ออกไซด์นวัตกรรมนาโน ออกสู่ตลาด พร้อมตั้งเป้าเบื้องต้น ในปีแรกที่ 78,000 ลิตรก่อนขยายให้ถึง 200,000 ลิตร​ต่อปี​

เสาวลักษณ์​ ภัทรกุลนันท์ ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ สุขภาพ และอื่นๆ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อธิบายข้อมูลนวัตกรรมนาโนซิงด์ออกไซด์ เพื่อการเกษตร “ปุ๋ยหมีขาว” ให้สื่อมวลชนฟังด้วยระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2564 ในขณะที่เธอกำลังเดินทางไปพบกับเกษตรกร ที่จังหวัดชุมพร ว่า ปุ๋ยหมีขาว ที่เป็นผลิตภัณฑ์​ใหม่ของบริษัทนั้นเป็นเหมือนอาหารเสริมของพืช มีข้อดีคือ เป็นสารละลายที่มีอนุภาคระดับนาโนเมตรที่ใช้น้ำเปล่าเป็นส่วนผสม ใช้ในปริมาณน้อยแต่มีประสิทธิภาพสูง จึงง่ายต่อการใช้งาน มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และไม่เป็นพิษ​ต่อสิ่งแวดล้อม อายุการใช้งานนาน 2 ปี

โดยอัตราส่วนที่แนะนำให้ใช้คือปริมาณปุ๋ย 2 ซีซี ผสมน้ำเปล่า 2 ลิตร ในกระบอกฉีด หรือเป็นถังพ่นยาขนาด 1,000 ลิตร ใช้ปุ๋ย​เพียง 1 ลิตร ฉีดพ่นเป็นฝอยละอองคลุมทางใบในช่วงเช้าที่อากาศเปิด ทุกๆ 15 วันต่อครั้ง

- Advertisment -

ทั้งนี้มีการทดลองในแปลงสาธิตให้เห็นผลแล้วว่า ปุ๋ยหมีขาว 1 ลิตรเมื่อผสมกับน้ำเปล่า 1,000 ลิตรนั้นใช้พ่นไปได้ ประมาณ 10 ไร่ต่อครั้ง คิดเป็นต้นทุนประมาณ 34 บาทต่อไร่

โดยจากการทดลองใช้ในข้าวโพดพันธุ์ Pacific 339 ระยะเวลาปลูก 110 วัน ฉีดพ่นปุ๋ยหมีขาวทุกๆ 15 วันนั้น ปรากฏว่าได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 70 %

ส่วนไม้ผลอื่นๆนั้น อาทิ ชมพู่ ได้ผลผลิตเพิ่ม 25% มะม่วง 35% ลำไย ผลผลิตต่อไร่ เพิ่ม 20-3​0% ส่วนพืชไร่เช่น ข้าว ผลผลิตเพิ่ม 30% และไม้ดอกที่ทดลองปลูก สวนดาวเรืองกำนันสาธิต จ.ระยองนั้น มีขนาดดอกที่ใหญ่ขึ้นและเพิ่มรายได้มากขึ้นจากเดิมอีกดอกละ 1 บาท

ไออาร์พีซี มีการตั้งบริษัทรักษ์ป่าสัก มาทำการตลาดปุ๋ยหมีขาว โดยเฉพาะ โดยมีแผนการตลาด 3 รูปแบบคือ การขายตรงไปที่ลูกค้ากลุ่มเกษตรกรที่สนใจ และการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย รวมทั้งการขายผ่านทีมงานเป็นSolution ที่พร้อมให้คำปรึกษาแบบครบวงจร โดยปีแรกตั้งเป้าการขายไว้ที่ 78,000 ลิตร และมีแผนที่จะขยายให้ได้ถึงปีละ 200,000 ลิตร

ชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไออาร์พีซี กล่าวว่า ปุ๋ยหมีขาว ที่ผลิตจาก ซิงค์​ออกไซด์​นาโน นั้นถือเป็นนวัตกรรมทางการเกษตร ที่ต่อยอดมาจากซิงค์ออกไซด์ (ZnO) โดยทำให้มีขนาดเล็กระดับอนุภาคนาโน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหารเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของพืชได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นการทำในรูปแบบ Corporate Startup ที่ไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องกำไรเพียงอย่างเดียวแต่ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วย เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับชุมชนและสังคม

Advertisment

- Advertisment -.