โรงกลั่นไทยออยล์​ กลับมาดำเนินการผลิตตามปกติแล้ว รัฐไม่พบปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน

- Advertisment-

กรมธุรกิจพลังงาน​ เผยผลติดตามสถานการณ์น้ำมันอย่างใกล้ชิด จากการที่หน่วยกลั่นน้ำมันดิบที่ 3 โรงกลั่นไทยออยล์​หยุดซ่อมบำรุงและกลับมาผลิตได้ตามปกติ​ ไม่เกิดกรณีการขาดแคลนน้ำมัน

วันนี้ (31 มกราคม 2567) นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยว่า จากกรณีหน่วยกลั่นน้ำมันดิบที่ 3 ของโรงกลั่นไทยออยล์มีการหยุดซ่อมบำรุง เป็นระยะเวลา 13 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 28 มกราคม 2567 ส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตน้ำมันกลุ่มดีเซล และน้ำมันอากาศยาน โดยได้มีการประชุมหารือและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 ร่วมกับบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมันทุกแห่งและผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 เพื่อเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเร่งรัดการนำเข้า ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ได้รับรายงานจากบริษัทไทยออยล์ว่าการซ่อมบำรุงหน่วยผลิตดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและกลับมาดำเนินการผลิตได้ตามปกติแล้ว

“จากการติดตามสถานการณ์ดังกล่าว อย่างใกล้ชิด พบว่าบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และผู้ค้าน้ำมันสามารถจัดหาน้ำมันอากาศยาน (JET A1) ได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศโดยไม่มีผลกระทบ สำหรับน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว ที่ค่อนข้างตึงตัวในช่วงแรก ได้มีการสั่งการให้ผู้ค้าน้ำมันห้ามส่งออกน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว ยกเว้นกรณีจำเป็นตามสัญญา และให้นำน้ำมันสำรองตามกฎหมายกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว ออกมาจำหน่ายได้ในปริมาณไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของปริมาณสำรองตามกฎหมายที่มีหน้าที่ต้องเก็บสำรอง รวมถึงเร่งการนำเข้าเพื่อให้มีปริมาณน้ำมันเพียงพอต่อความต้องการใช้ของประเทศนั้น โดยขณะนี้หน่วยกลั่นที่ 3 ของโรงกลั่นไทยออยล์ ได้ทำความสะอาดถาดกลั่นที่อุดตันแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2567 และสามารถกลับมาดำเนินการผลิตและจ่ายน้ำมันได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2567 ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน” นายสราวุธ กล่าว

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.