โรงงาน Dow ทุกแห่ง ผ่านการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต่อเนื่องเป็นรอบที่ 3 ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม

- Advertisment-

ทุกโรงงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผ่านการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อเนื่องเป็นรอบที่ 3 นับตั้งแต่ พ.ศ. 2558 จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผลจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบ และการดำเนินงานในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีนางณัฐดา บุญมั่ง ผู้จัดการโรงงานโพรพิลีนออกไซด์ พร้อมคณะผู้บริหารของ Dow เป็นตัวแทนรับโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณจาก ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในงานสัมมนาวิชาการ ECO Innovation Forum 2023 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

Advertisment

- Advertisment -.