โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- Advertisment-

นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานบริษัทเอสโซ่ฯ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในกิจกรรมมาช่วย…ด้วยรัก ครั้งที่ 16 ณ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชามื่อเร็วๆ นี้

ในกิจกรรมครั้งนี้ มีพนักงานกว่า 90 คน ร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นตะแบก อินทนิล กระทิง กระโดน ประดู่ นนทรี แคนา ราชพฤกษ์ และเสลา เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายสุชาติ กล่าวว่า “ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดี ที่เราได้มาช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โรงกลั่นฯ ของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น เพราะต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้น สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ย 9-15 กิโลกรัมต่อปี ดังนั้น ต้นไม้ 60 ต้น จากความร่วมแรงร่วมใจของพวกเราในวันนี้ จะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 540 – 900 กิโลกรัมต่อปี และยังช่วยดักจับฝุ่นและมลพิษในอากาศได้มากถึง 80 กิโลกรัมต่อปีอีกด้วย”

- Advertisment -

กิจกรรมมาช่วยด้วยรักในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่โรงกลั่นฯ ได้ให้การสนับสนุนและจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีจิตอาสาได้มาร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ กิจกรรมที่เคยจัดมา ได้แก่ โครงการปลูกป่าและทำความสะอาดป่าชายเลน ชุมชนบ้านแหลมฉบัง สร้างสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ ปลูกปะการังเพื่ออนุรักษ์ท้องทะเลไทย และร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติประเทศไทย สร้างบ้านให้แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยกิจกรรมเหล่านี้สอดคล้องกับแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัท เอสโซ่ฯ และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และเอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย

Advertisment

- Advertisment -.