- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชลบุรี – โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาและบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 6 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ในโอกาสนี้ สุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร (ที่ 3 จากขวา) กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา พร้อมด้วย ทิพสุคนธ์ ดวงทิพย์ (ที่ 2 จาก ขวา) ผู้จัดการประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงานโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนดังกล่าวให้แก่ นายแพทย์ ราเมศร์ อำไพพิศ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง พร้อมด้วยคณะ ณ โรงพยาบาลแหลมฉบังอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการหายใจ เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนในเลือดต่ำ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความต้องการในส่วนนี้จึงได้มอบความช่วยเหลือให้แก่ชุมชนในพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจอยู่

- Advertisment -

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร  ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย  

Advertisment

- Advertisment -.