โมเอโกะ มอบทุนการศึกษาประจําปีการศึกษา 2565

- Advertisment-

โมเอโกะ มอบทุนการศึกษาประจําปีการศึกษา 2565 จำนวน​ 8​ ทุนให้ นิสิตภาควิชาธรณีวิทยา​ และภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

วันที่​​​​ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 มิตซุยออยล์ เอ็กซโปลเรชัน คัมปะนี ลิมิเต็ด (โมเอโกะ) โดยนายเคน ทาคากิ ผู้จัดการทั่วไป สํานักงานกรุงเทพ ได้มอบทุนการศึกษาประจําปีการศึกษา 2565 จํานวนทั้งสิ้น 8 ทุนให้แก่ นิสิตจากภาควิชาธรณีวิทยา​ คณะวิทยาศาสตร ์ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิสิตจากหลักสูตรวิทยาศาสตร ์บัณฑิต(ธรณีศาสตร์ ์) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก คุณฤทัย วัฒนวรรณ รักษาการเลขานุการกรม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และคุณประไพ นําธวัช ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับ​ โมเอโกะ​ ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี​ พ.ศ. 2512 และเป็นผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศไทยมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 โดยโมเอโกะได้ครบรอบ 50 ปีการดําเนินกิจการ​สํารวจและผลิตปิโตรเลียมไปเมื่อ​ปี พ.ศ. 2562

- Advertisment -

สำหรับกิจกรรมมอบทุนการศึกษา​นั้น ทาง​โมเอโกะได้ทํามาอย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบันใน 4 มหาวิทยาลัยหลัก ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยมหิดล​ รวมนิสิตและนักศึกษาที่ได้รับทุนมากกว่า 130 คน

Advertisment

- Advertisment -.