สถิติและการคาดการณ์ของเว็บไซต์ PV InfoLink สำหรับส่วนแบ่งการตลาดของซิลิคอนเวเฟอร์ต่างๆ
- Advertisment-

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์แห่งประเทศจีน (CPIA) ได้จัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์เกี่ยวกับการเติบโตของอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2022 และแนวโน้มในช่วงครึ่งปีหลัง โดย Bohua Wang ประธานกิตติมศักดิ์ของ CPIA กล่าวว่า ส่วนแบ่งการตลาดสำหรับแผ่นเวเฟอร์ซิลิกอนขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความต้องการโมดูลรูปแบบขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้น สถานการณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้และการลดต้นทุนอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการพัฒนา ซึ่งได้โน้มน้าวให้องค์กรหลายแห่งทุ่มเทสายการผลิตทั้งหมดให้กับผลิตภัณฑ์ M10 และ G12

มุมมองของ Wang ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลสถิติอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับการประมูลโมดูลที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ โดยระบุว่าโมดูล M10 คิดเป็น 81% ของการเสนอราคาที่ชนะทั้งหมดในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ซึ่งทำให้กลายเป็นกระแสหลักของตลาด ในขณะที่โมดูล M6 คิดเป็นเพียง 8.1% ของตลาด ซึ่งโมดูลที่มีกำลังไฟต่ำกว่า 400W จะหายไปมากขึ้นเรื่อยๆ

ในแง่ของกำลังการผลิตนั้น CPIA รายงานว่า การผลิตโมดูลของจีนสูงถึง 94GW ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม โดยมีกำลังการผลิตขององค์กรชั้นนำบางแห่งเกินกว่า 50GW และมีศักยภาพที่กำลังการผลิตจะสูงถึง 80GW

- Advertisment -

สำหรับการจัดส่งโมดูลนั้น ทางเว็บไซต์ PV InfoLink ได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนแบ่งการตลาดสำหรับขนาดแผ่นเวเฟอร์ต่าง ๆ ในไตรมาสที่สองของปี 2022 ซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่าปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ M10 นั้นสูงเมื่อเทียบกับขนาดอื่น ๆ โดยคิดเป็นกว่า 27% ในปี 2021 และมีการจัดส่งทั่วโลกประมาณ 48.5GW ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ G12 มีส่วนแบ่งตลาดคิดเป็นเพียง 13% และมีการจัดส่งรวมเท่ากับ 23.5GW

นอกจากนี้ CPIA ยังได้ปรับการคาดการณ์การจัดส่งที่สำคัญในปี 2022 โดยส่วนแบ่งการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ M10 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็น 56% ส่วน G12 คาดการณ์ว่าจะมีเพียง 26%

สถิติและการคาดการณ์ของเว็บไซต์ PV InfoLink สำหรับส่วนแบ่งการตลาดของซิลิคอนเวเฟอร์ต่างๆ: (a) 2021 Q2 (b) 2022 Q2

นักวิเคราะห์จากภายนอกเคยเชื่อว่าการผลิตเป็นตัวกำหนดขนาด โดยอิงตามความจุของสายการผลิตเซลล์และการประมาณค่าเชิงเส้นของขนาดต่อเนื่องที่เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการเบี่ยงเบนระหว่างการคาดคะเนและความเป็นจริง แต่อันที่จริงแล้วขนาดถูกกำหนดโดยมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ M10 ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าในปี 2021 เนื่องจากประสิทธิภาพโดยรวมที่เหนือกว่า ด้วยความจุเซลล์จำนวนมากของแผ่นเวเฟอร์ ในผลิตภัณฑ์ G12 ในขณะนี้ได้ถูกแปลงเป็น M10 เช่นเดียวกันกับความจุของ M6

ผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะของ M10 ได้รับการพัฒนาจากจุดยืนของการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม PV ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ประสบความสำเร็จในแง่ของความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ กระบวนการการผลิต การบรรจุภัณฑ์ การติดตั้ง การออกแบบระบบ รวมไปถึงความปลอดภัยทางไฟฟ้า ในขณะเดียวกัน ค่าขนส่งที่สูงขึ้นในปี 2021 ที่ผ่านมา ได้ช่วยแสดงให้เห็นถึงข้อดีหลายประการของโมดูล M10 และยังส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของ M6 ในตลาดโซลาร์รูฟท็อปเพิ่มขึ้นด้วย

เซลล์ขนาด M10 มีประสิทธิภาพผลผลิตสูงในยุค PERC ซึ่งข้อได้เปรียบนี้จะชัดเจนยิ่งขึ้นในระยะยาว เมื่อมีการเปิดตัวเซลล์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม โดยข้อมูลจำเพาะ M10 ซึ่งมีขนาด 182 มม. ได้รับการเลือกใช้จากองค์กรชั้นนำจำนวนหนึ่งสำหรับโครงการใหม่ ๆ ของพวกเขา

ด้วยส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกสำหรับ M10 ในขณะนี้มีเกินกว่า 50% และด้วยขนาดโมดูลที่เป็นมาตรฐาน ทำให้ความได้เปรียบภายในห่วงโซ่อุตสาหกรรมนั้นชัดเจนขึ้นและส่วนแบ่งการตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในการสัมมนาเดียวกันนี้ Dr. Max Li ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสของ LONGi ได้มานำเสนอความก้าวหน้าทางเทคนิคของเซลล์และโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิกอน ซึ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพ การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพต่อขนาดพื้นที่ของเซลล์ ด้วย

เกี่ยวกับลองกิ โซลาร์ 

ลองกิ ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 เป็นองค์กรด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำของโลก โดยเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าการนำไปใช้โดยทั่วไปจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ทั้งหมดได้

LONGi ทุ่มเทเพื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและก่อตั้งธุรกิจ 5 แห่ง โดยครอบคลุมโมโนซิลิคอนเวเฟอร์ เซลล์และโมดูล เชิงพาณิชย์และทางอุตสาหกรรม จำหน่ายโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ โซลูชันพลังงานสีเขียว และอุปกรณ์ไฮโดรเจน โดยในปี 2564 LONGi ส่งเวเฟอร์โมโนซิลิกอน 70.01GW และโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ 38.52GW บริษัทฯ นับเป็นอันดับ 1 ของโลกสำหรับเวเฟอร์ และการจัดส่งโมดูล

Advertisment