โควิด-19 ฉุดยอดใช้น้ำมันครึ่งปี 64 ลดลง 2.1% น้ำมันเครื่องบินลดมากสุด 53.3%

N2032
- Advertisment-

กรมธุรกิจพลังงาน เผยโควิด-19 กระทบภาพรวมการใช้น้ำมันช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 ลดลง 2.1% โดยการใช้น้ำมันเครื่องบินยังลดลง 53.3% ด้านยอดขายแต่ละค่ายน้ำมัน OR ยังครองส่วนแบ่งตลาดเบอร์ 1 ของประเทศ รองลงมาเป็นเอสโซ่ และบางจาก

แหล่งข่าวกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า แนวโน้มภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างไม่เป็นทางการ เฉลี่ยต่อวันรอบ 6 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.) มียอดการใช้ อยู่ที่ 135.7 ล้านลิตร ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ประมาณ 2.1% โดยสาเหตุหลักมาจากการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) ที่ลดลง 53.3% สำหรับการใช้ในกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้น 0.3% แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ, กลุ่มดีเซลลดลง 1.7% ,น้ำมันเตาเพิ่มขึ้น 19.0%, น้ำมันก๊าด เพิ่มขึ้น0.2%, ก๊าซหุงต้ม( LPG ) เพิ่มขึ้น 9.6% และ ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV)ลดลง 19.0%

ส่วนการใช้น้ำมันในเดือน มิ.ย. 2564 อยู่ที่ 133.23 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 2.5% จากช่วงเดียวกันในปี 2563 โดยแบ่งเป็น กลุ่มเบนซินเฉลี่ยอยู่ที่ 29.98 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.5% ซึ่งเป็นการใช้ที่ลดลงทุกชนิด โดยปริมาณการใช้น้ำมันเบนซิน ลดลงมากที่สุด อยู่ที่ 0.69 ล้านลิตรต่อวัน หรือลดลง 14.0% ส่วนการใช้ในกลุ่มแก๊สโซฮอล์ พบว่า แก๊สโซฮอล์ 91 ลดลงมากที่สุด อยู่ที่ 14.10 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 0.9%
สำหรับการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลเดือน มิ.ย. 2564 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ 61.17 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย 4.2% ส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วB7 ปริมาณการใช้ลดลงมาอยู่ที่ 33.49 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 16.4% น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ซึ่งเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ปลายเดือน พ.ค. 2562 มีปริมาณการใช้ อยู่ที่ 23.23 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 30.9% และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 มีปริมาณการใช้อยู่ที่ 1.03 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 63.5%

- Advertisment -

ทั้งนี้ การลดลงของทุกชนิดน้ำมัน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ในขณะที่จำนวนการได้รับวัคซีนยังอยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับมาตรการควบคุมของภาครัฐ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนและทำงานแบบ Work from home จึงส่งผลต่อความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เดือน มิ.ย. 2564 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ 4.29 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 60.7% เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการเดินทางโดยเครื่องบิน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ สอดคล้องกับการใช้ในกลุ่มเบนซิน ที่หดตัวลง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

ขณะที่การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว( LPG) เดือน มิ.ย. 2564 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ 17.5 ล้านกิโลกรัม(กก.)ต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 20.6% และการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์( NGV) เดือน มิ.ย. 2564 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ 3.3 ล้าน กก.ต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 9.1% โดยเป็นผลต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ประกอบกับจำนวนสถานีบริการและรถ NGV ที่ลดลง

สำหรับส่วนแบ่งการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมัน พบว่า บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) หรือ โออาร์ ยังครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 อยู่ที่ 36.9% รองลงมาคือ เอสโซ่ อยู่ที่ 11.3% บางจากฯ อยู่ที่ 10.3% ไทยออยล์ อยู่ที่ 7.3% และเชลล์ อยู่ที่ 6.8%

Advertisment

- Advertisment -.