โครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ให้คำปรึกษาเชิงลึกฟรี เพิ่มศักยภาพ SME ไทย

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) หนึ่งในบริษัทแมททีเรียลส์ ไซแอนส์ (Materials Science) ของโลก พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาสาเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการ SME ไทย โรงงานพลาสติก และโรงงานอาหาร ตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัย ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดขยะ ชี้ทางลัดสู่อุตสาหกรรม 4.0 ฟรี! ในโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน

โดยเปิดรับสมัคร SME ไทยที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย 100% และมีพนักงานไม่เกิน 200 คน รวมทั้งสิ้น 20 ราย ประกอบด้วยโรงงานฉีดพลาสติกที่มียอดขายไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อปี และโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่มียอดขายไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี เพื่อยกระดับการบริหารจัดการสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อม

20 โรงงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายในการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0  อาทิ การเข้าตรวจประเมินสถานประกอบการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงคุณภาพการผลิตและความปลอดภัย การให้คำแนะนำเชิงลึกด้านเทคโนโลยีและการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน การวางแผนการปรับปรุงการผลิตและเครื่องจักรอย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมให้เข้าเครือข่ายผู้ประกอบการและเครือข่ายอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น

- Advertisment -

 

SME ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 21 กันยายน 2563 ที่ https://bit.ly/2ETIGuA หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาการจัดการโรงงานพลาสติก สถาบันพลาสติก โทร. 02-3915340-43 ต่อ 425 (สำหรับผู้ประกอบการโรงงานฉีดพลาสติก) และที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 063-6494358 อีเมล turocket2020@gmail.com (สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร)

โครงการ “ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน” เป็นหนึ่งในโครงการ “พี่ช่วยน้อง” (Big brother) ผสานพลังประชารัฐยกระดับ SME ไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทย ยกระดับความปลอดภัยให้แรงงาน และ สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น โดยเน้นแก้ปัญหาโลกร้อน และ ลดขยะพลาสติก ซึ่งเป็นสองปัญหาใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโลกและประเทศไทย อีกทั้ง ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการทำงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และองค์กรพันธมิตรในโครงการฯ

 

Advertisment

- Advertisment -.