โครงการน้ำมันราคาถูกมอเตอร์ไซค์รับจ้างส่อแววเลื่อน รอสรุปแหล่งเงินอุดหนุน

- Advertisment-

มาตรการอุดหนุนวินมอเตอร์ไซค์ให้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ต่ำกว่าราคาทั่วไป 3 บาทต่อลิตร มีแนวโน้มเลื่อนเปิดตัวโครงการออกไปไม่มีกำหนด จากที่กำหนดดีเดย์ในวันที่ 15 ธ.ค. นี้ เหตุต้องรอหารือกระทรวงการคลังให้ได้ข้อยุติในเรื่องแหล่งเงินที่จะนำมาใช้อุดหนุนโครงการฯ และแนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมธุรกิจพลังงานกำลังอยู่ระหว่างเตรียมหารือกับกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับรูปแบบการใช้เงินและวิธีการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในโครงการช่วยเหลือกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้าง ให้ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ในราคาถูกกว่าปกติ 3 บาทต่อลิตร ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และต้องมีเงื่อนไขอย่างไร

โดยปัจจุบันยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะใช้แหล่งเงินใดมาสนับสนุนโครงการดังกล่าว ซึ่งหากหารือกับกระทรวงการคลังแล้วพบว่าสามารถใช้เงินรัฐในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ก็ไม่จำเป็นที่ผู้ค้าน้ำมันมาตรา7 จะต้องเข้ามาใช้เงินสนับสนุนแต่อย่างใด

- Advertisment -

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวอีกว่า ดังนั้น ได้เลื่อนกรอบเวลาการเริ่มโครงการฯ ไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด จากเดิมที่กระทรวงพลังงานคาดว่าจะเปิดโครงการได้ในวันที่ 15 ธ.ค. 2561 นี้ เพื่อให้ได้ข้อสรุปด้านการเงินและวิธีการที่ชัดเจนก่อน

ผู้สื่อข่าว ศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) รายงานว่า คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมา กำหนดเบื้องต้นให้เริ่มโครงการช่วยเหลือมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก จำนวน 4 หมื่นราย ให้สามารถซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ราคาถูกกว่าปกติ 3 บาทต่อลิตร ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2561 โดยจะให้ผู้ค้ามาตรา 7 สนับสนุนเงินส่วนลด 3 บาทต่อลิตรดังกล่าว ด้วยความสมัครใจ

 

Advertisment

- Advertisment -.