แหล่งก๊าซซอติก้าในเมียนมากลับมาส่งก๊าซเข้าไทยได้ตามปกติแล้ว

- Advertisment-

ปตท.สผ.แจ้งโครงการซอติก้าในเมียนมาสามารถส่งก๊าซฯ เข้าประเทศไทยตามปกติ แล้ว หลังท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกของโครงการเกิดรอยรั่วและต้องหยุดการส่งก๊าซฯ ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

วันนี้ (15 สิงหาคม 2565)​ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับแจ้งจากบริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.) สำนักงานย่างกุ้ง ซึ่งเป็นบริษัทย่อยว่า จากการที่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกของโครงการซอติก้าได้เกิดรอยรั่ว ซึ่งส่งผลให้ต้องหยุดการส่งก๊าซฯ มายังประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นั้น ขณะนี้ ปตท.สผ.อ. ได้เร่งซ่อมแซมท่อส่งก๊าซฯ ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โดยสามารถส่งก๊าซฯ เข้ามายังประเทศไทยได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2565 เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทย

Advertisment