แพนดอร่าชูนวัตกรรมประหยัดพลังงาน พร้อมติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน 3 แห่ง

อนันต์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์ ผู้จัดการบริหารโครงการ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด (ขวา)
- Advertisment-

แพนดอร่า ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับรายใหญ่ของไทย ขึ้นเวทีรับรางวัล ASEAN Energy Awards 2018 ด้านการอนุรักษ์พลังงานที่สิงคโปร์  โชว์ผลงานนวัตกรรมช่วยประหยัดพลังงานกว่า 43% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พร้อมลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน 3 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่อเนื่อง

นายอนันต์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์ ผู้จัดการบริหารโครงการ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณี แบรนด์แพนดอร่า เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จากเวที ASEAN Energy Awards 2018  ที่ประเทศสิงคโปร์ (ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา) โดยบริษัทฯ วางแนวทางกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตตามมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO  5001 : 2011  เพื่อการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน และประสบความสำเร็จในด้านการลดต้นทุนพลังงาน ที่สามารถลดได้กว่า 43% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็นมูลค่า 17-21 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้เน้นนวัตกรรมการผลิตที่มีเป้าหมายการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้คิดค้นเครื่องฉีดล้างแยกเบ้าหลอมหล่อชิ้นงานอัตโนมัติ ซึ่งทำให้สามารถลดการสิ้นเปลืองปริมาณการใช้แรงดันน้ำในการอัดฉีดเพื่อนำชิ้นงานออกมา และลดการเกิดอุบัติเหตุของคนงาน

- Advertisment -

นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีการลงทุนติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาเพื่อผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาดผลิต 0.98  กิโลวัตต์ ในโรงงานทั้ง 3 แห่งของบริษัท  ประกอบด้วย 1. โรงงานใหม่แห่งที่ 2 สาขาลำพูน 2. อาคารใหม่ Triple A กรุงเทพฯ 3. โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี กรุงเทพฯ  พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องทำความเย็นที่ใช้เครื่องทำน้ำเย็น (Water Chiller) ในอาคารทุกแห่งของบริษัท สามารถผลิตน้ำเย็นเพื่อใช้ในการปรับอากาศภายในอาคาร เป็นอุปกรณ์ทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานได้มากกว่าเครื่องปรับอากาศทั่วไป

ในด้านการผลิต นายอนันต์กล่าวว่า บริษัทฯ ได้วางระบบการผลิตแบบ Flow Line  ที่รวบรวมกระบวนการผลิตตกแต่งชิ้นงานเข้ามาไว้ที่เดียวกัน  ซึ่งถือเป็นรูปแบบการผลิตใหม่ล่าสุดในวงการเครื่องประดับอัญมณี ที่มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมคุณภาพชิ้นงานตั้งแต่ขั้นต้นทาง จนถึงปลายทางในการผลิตสินค้า นอกจากนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญทั้งในด้านการออกแบบ และดีไซน์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสร้างสรรค์เครื่องประดับที่ตอบโจทย์ตลาดทั่วโลกด้วย

Advertisment

- Advertisment -.