แท่นเอราวัณ คุมเข้มป้องกันเชื้อโควิด-19

- Advertisment-

เจ้าหน้าที่บนแท่นผลิตปิโตรเลียมเอราวัณ ประกาศ 4 มาตรการคุมเข้ม Covid-19 พร้อมระบุข้อความจะดูแลซึ่งกันและกันให้เอราวัณปลอดเชื้อไวรัสโควิด

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC)รายงานว่า บนแท่นผลิตและสำรวจปิโตรเลียมเอราวัณ ในอ่าวไทย ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ติดประกาศแจ้งพนักงานเกี่ยวกับนโยบายเขตปลอดไวรัส Covid-19 โดยแจ้งมาตรการคุมเข้มในพื้นที่ 4 ข้อสำหรับผู้ที่เข้าปฏิบัติงานบนแท่นเอราวัณ ได้แก่

1.ผู้ที่กลับจากจีน มาเก๊า ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อิตาลี อิหร่าน หรือรอเปลี่ยนเครื่องที่จีน เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่านและพักบนฝั่งน้อยกว่า 14 วันให้รายงานหัวหน้าและเมดิก(หมอหรือพยาบาลบนแท่นเอราวัณ)ด่วน

- Advertisment -

2.ให้กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ (ไม่ป้ายมือสกปรกกับปากหรือจมูก)

3.ปิดากจมูกเมื่อไอ จาม(หากมีไข้ น้ำมูก ไอ หายใจเหนื่อยหอบ พบเมดิก)

4.ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อมีน้ำมูก ไอ จาม (หน้ากากอนามัยขอได้ที่เมดิก)

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่เมดิก 4403

ทั้งนี้นอกจากมาตรการเพื่อความปลอดเชื้อดังกล่าวแล้ว ยังมีข้อความระบุว่า พวกเราจะร่วมกันและดูแลซึ่งกันและกันเพื่อให้เอราวัณปลอดโรคและปลอดภัยจากไวรัสโคโรน่า

Advertisment

- Advertisment -.