แจงปรับขึ้นราคา NGV บรรเทาปัญหาขาดทุนในธุรกิจหลังยอดใช้ลดลงต่อเนื่อง

- Advertisment-

กระทรวงพลังงานแจงกรณี ปตท.ขึ้นราคา NGV เกือบ 1 บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ เพื่อลดปัญหาขาดทุนในธุรกิจ เหตุปัญหาโควิด-19 ทำยอดใช้ NGV ลดลงต่อเนื่อง ในขณะที่การหารือระหว่าง สนพ. ,กระทรวงคมนาคม ,ปตท.และผู้ขับแท็กซี่ พบว่าปัญหาหลักของแท็กซี่คือค่าเช่ารถมากกว่าราคา NGV

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยถึงกรณีบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ปรับขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) เกือบ 1 บาทต่อกิโลกรัมว่า ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้หารือกับ ปตท. เพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งที่ใช้ NGV โดยเฉพาะกลุ่มรถแท็กซี่ ในกรณีที่กลุ่มแท็กซี่ขอให้ปรับลดราคาลงมาเหลือ 10 บาทต่อกิโลกรัม จากปัจจุบันราคาขึ้นมาอยู่ที่15.48 บาทต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้ ปตท.ชี้แจงว่าการปรับขึ้นราคาNGV ซึ่งเริ่มมีผลเมื่อ 16 ส.ค. 2564 เป็นการปรับขึ้น 0.93 บาทต่อกิโลกรัม จากราคาเดิม 14.55 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 15.48 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อให้สะท้อนราคาต้นทุนที่แท้จริงให้มากขึ้น แต่การขึ้นราคาดังกล่าว ปตท. ก็ยังไม่ได้มีกำไรจากการปรับขึ้นราคาครั้งนี้ เพียงแต่ขาดทุนน้อยลง โดยที่ผ่านมาการจำหน่าย NGV ของ ปตท. เป็นการจำหน่ายขาดทุนมาโดยตลอดเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายภาครัฐ

- Advertisment -

อย่างไรก็ตามปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การเดินทางด้วยรถยนต์ลดน้อยลง และทำให้ยอดจำหน่าย NGV ลดลงไปตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นหากไม่ปรับขึ้นราคาอาจกระทบต่อผลประกอบการของ ปตท.เช่นกัน

ทั้งนี้ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้หารือกับกระทรวงคมนาคมและกลุ่มผู้ใช้ NGV แล้วพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ของกลุ่มแท็กซี่ไม่ใช่ราคา NGV แต่เป็นเรื่องค่าเช่ารถแท็กซี่ในแต่ละวันที่มีราคาสูง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มากกว่า

Advertisment

- Advertisment -.